Kalendarium

Terminy najbliższych szkoleń i kursów
Samodzielny księgowy z zastosowaniem komputerów w księgowościKalisz29.01.15 r. – g. 16:00
Specjalista ds. kadrowo – płacowych i ubezpieczeń społecznychKalisz29.01.15 r. – g. 17:00
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduKaliszluty 2015 r.
Spawanie gazowe, elektryczne, MAG i TIGKalisz29.01.15 r. – g. 16:00
Kursy przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) podstawowy i spec. w cysternach – rozpoczęcie 07.02.2015 r. godz. 9:00 (sobota) – informacja, zapisy: tel. 609 858 959Kalisz07.02.15 r. – g. 9:00
Kierowca wózków jezdniowych (uprawnienia UDT)Kalisz03.02.15 r. – g. 16:30
Eksploatacja i dozór urządzeń i instalacji energetycznych
– uprawnienia w zakresie: kotły wodne i parowe, gazowe, chłodnicze, wentylacji i klimatyzacji,
sprężarek, sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 KV i powyżej
Kalisz03.02.15 r. – g. 16:00
Obsługa urządzeń dźwignicowych (m.in. żurawie samojezdne, podesty ruchome)Kalisz04.02.15 r. – g. 17:00
Obsługa kas fiskalnychKalisz04.02.15 r. – g. 16:00
Obsługa komputera i InternetuKalisz04.02.15 r. – g. 16:30
Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób –
kwalifikacja wstępna, wstępna – przyśpieszona, szkolenia okresowe
KaliszRealizacja indywidualna
Zapisy w trybie ciągłym
Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników DrogowychKaliszluty 2015 r..
Pierwsza pomoc przedlekarskaKaliszluty 2015 r.