Kalendarium

Terminy najbliższych szkoleń i kursów
Organizacja i zarządzanie oświatąKalisz20.03.2015 r. - g. 16:00
Terapia pedagogicznaKalisz19.03.2015 r. - g. 17:00
Oligofrenopedagogika dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowoKalisz19.03.2015 r. - g. 16:30
Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli Kalisz19.03.2015 r. - g. 16:00
Samodzielny księgowy z zastosowaniem komputerów w księgowościKalisz29.01.15 r. – g. 16:00
Specjalista ds. kadrowo – płacowych i ubezpieczeń społecznychKalisz29.01.15 r. – g. 17:00
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduKaliszluty 2015 r.
Spawanie gazowe, elektryczne, MAG i TIGKalisz29.01.15 r. – g. 16:00
Kursy przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) podstawowy i spec. w cysternach – rozpoczęcie 09.05.2015 r. godz. 9:00 (sobota) – informacja, zapisy: tel. 609 858 959Kalisz09.05.15 r. – g. 9:00
Kierowca wózków jezdniowych (uprawnienia UDT)Kalisz03.02.15 r. – g. 16:30
Eksploatacja i dozór urządzeń i instalacji energetycznych
– uprawnienia w zakresie: kotły wodne i parowe, gazowe, chłodnicze, wentylacji i klimatyzacji,
sprężarek, sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do 1 KV i powyżej
Kalisz03.02.15 r. – g. 16:00
Obsługa urządzeń dźwignicowych (m.in. żurawie samojezdne, podesty ruchome)Kalisz04.02.15 r. – g. 17:00
Obsługa kas fiskalnychKalisz04.02.15 r. – g. 16:00
Obsługa komputera i InternetuKalisz04.02.15 r. – g. 16:30
Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób –
kwalifikacja wstępna, wstępna – przyśpieszona, szkolenia okresowe
KaliszRealizacja indywidualna
Zapisy w trybie ciągłym
Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników DrogowychKalisz21.02.2015 r. g. 9:00
Pierwsza pomoc przedlekarskaKaliszluty 2015 r.