Kalendarium

Terminy najbliższych szkoleń i kursów
Rozpoczęcie kursu: Specjalista ds. kadrowo – płacowych i ubezpieczeń społecznych Kalisz 18.09.2014 r.
godz. 17.00
Rozpoczęcie kursu: Spawanie gazowe, elektryczne, MAG i TIG Kalisz 25.09.2014 r.
godz. 16.00
Rozpoczęcie kursu: Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Kalisz 11.10.2014 r.
godz. 11,00
Rozpoczęcie kursu: Prawo jazdy kat. B. Kalisz w każdy dzień tygodnia
Rozpoczęcie kursu: Kierowca wózków jezdniowych (widłowych) Kalisz 18.09.2014 r.
godz. 16,30
Rozpoczęcie kursu: Pierwsza pomoc przedlekarska Kalisz trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Samodzielnych księgowych z zastosowaniem komputerów w księgowości Kalisz 18.09.2014 r.
godz. 16,00
Rozpoczęcie kursu: Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Kalisz trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Obsługa urządzeń dźwignicowych (żurawie samojezdne, podesty ruchome) Kalisz październik 2014 r.
Rozpoczęcie kursu: Obsługa komputera i Internetu Kalisz 25.09.2014 r.
godz. 17,30
Rozpoczęcie kursu: ADR – PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – podstawowy i specjalistyczny w cysternach Kalisz 27.09.2014 r.
godz. 9,00
Rozpoczęcie kursu: Szkolenie OKRESOWE dla kierowców wykonujących przewóz drogowy –  potwierdzające kwalifikacje kierowcy – wpis do prawa jazdy kod 95 Kalisz w każdy dzień tygodnia
Rozpoczęcie kursu: Eksploatacja i dozór urządzeń i instalacji energetycznych Kalisz 24.09.2014 r.
godz. 16,00
Rozpoczęcie kursu: Obsługa kas fiskalnych Kalisz 25.09.2014 r.
godz. 17,00