Kalendarium

Terminy najbliższych szkoleń i kursów
Nazwa szkoleniaMiejsce szkoleniaPlanowane rozpoczęcie
Kursy spawania metodami: MAG (135), MMA (111), TIG (141), GAS (311)Kalisz12.01.16 r. - godz. 16:00
Kierowca wózków jezdniowych (uprawnienia UDT)Kalisz14.01.16 r. - godz. 16:00
Eksploatacja i dozór urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych – upraw. E/D
Gr. 1 – urządzenia elektryczne, Gr. 2 – urządzenia ciepłownicze, Gr. 3 – urządzenia gazowe
Kalisz14.01.16 r. - godz. 17:00
Obsługa urządzeń dźwignicowych (m.in. żurawie samojezdne, podesty ruchome)Kalisz14.01.16 r. - godz. 16:30
Kursy przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) podstawowy + spec. w cysternach + klasa 1 – rozpoczęcie: 20.02.2016 r. - godz. 9:00 (sobota) oraz 12.03.2016 r. - godz. 9:00 (sobota) - informacja, zapisy: tel. 609 858 959Kalisz20.02.16 r. - godz. 9:00
12.03.16 r. - godz. 9:00
Specjalista ds. księgowych z zastosowaniem komputerów w księgowościKalisz19.01.16 r. - godz. 16:00
Specjalista ds. kadrowo – płacowych i ubezpieczeń społecznychKalisz19.01.16 r. - godz. 16:30
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawoduKaliszKurs uruchomiony –
możliwość dołączenia do kursu
Obsługa komputera i InternetuKalisz21.01.16 r. - godz. 16:00
Specjalista ds. informatyki – zaawansowany kurs komputerowy – IT AkademiaKalisz21.01.16 r. - godz. 17:00
Obsługa kas fiskalnychKalisz21.01.16 r. - godz. 16:30
Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób – kwalifikacja
wstępna, wstępna – przyśpieszona, szkolenia okresowe
KaliszRealizacja indywidualna
Zapisy w trybie ciągłym
Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników DrogowychKalisz12.03.16 r. - godz. 9:00
Pierwsza pomoc przedlekarskaKalisz26.01.16 r. - godz. 16:00