Aktualności

dofinansowania do szkoleń 2023

Ubiegaj się o indywidualne dofinansowania do kursów i szkoleń!

Informacja i zapisy:

tel. 662 318 947 lub 882-491-263,

e-mail: zdz@zdz.kalisz.pl

Baner D OF

 

L.p. Nazwa kursu Koszt kursu Koszt kursu po dofinansowaniu (11%)
1.     Kursy spawania metodami (Możliwość wyboru dwóch specjalności):

 

Poz. 1. MAG (135),       Poz. 2. TIG (141),      Poz. 3. MMA (111),

1.  2400,00

2.  2400,00

3.  2800,00

1.  264,00

2.  264,00

3.  308,00

2.     – Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (uprawnienia UDT)

– Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych (UDT)

1400,00

2000,00

154,00

220,00

3.     – Operator koparko – ładowarki – klasa III wszystkie

– Operator koparki jednonaczyniowej – klasa III do 25 ton i klasa I powyżej 25 ton

– Operator ładowarek jednonaczyniowych – klasa III do 20 ton i klasa I pow. 20 ton

Możliwość wyboru jednej/dwóch lub trzech specjalności

Klasa III 2500,00

 

Klasa I 5000,00

Klasa III 275,00

 

Klasa I 550,00

4.     Eksploatacja i dozór urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – upraw. E/D

Gr. 1 – urządzenia elektryczne, Gr. 2 – urządzenia ciepłownicze, Gr. 3 – urządzenia gazowe. Możliwość wyboru dwóch/trzech specjalności w zakresie E i/lub D

900,00

1 specjalność

(E lub D)

99,00

1 specjalność

(E lub D)

5.     Obsługa urządzeń dźwignicowych (m.in. żurawie samojezdne, żurawie przewoźne i przenośne – HDS, podesty ruchome, suwnice, wciągarki i wciągniki) – uprawnienia UDT.   Możliwość wyboru dwóch/trzech specjalności 1500,00

1 specjalność

165,00

1 specjalność

6.     Kurs dla kandydatów na diagnostę samochodowego 3600,00 396,00
7.     Obsługa i programowanie obrabiarek CNC – 50 godz. – poziom podstawowy(P) i/lub zaawansowany (Z) P– 2400,00

Z– 2800,00

P– 264,00

Z– 308,00

8.     Projektowanie CAD – SolidEdge – 40 godz. 1800,00 198,00
1.     Kurs grafiki komputerowej (Corel Draw, Adobe Photoshop) – 50 godz. 1800,00 198,00
2.     Tworzenie i obsługa sklepu internetowego – 30 godz. 1800,00 198,00
1.     Kurs księgowo – kadrowy z elementami płac, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych – kurs podstawowy – 100 godz. (opcja: dodatkowo moduł Excela – 30 godz.) 2600,00

(3800,00)

286,00

(418,00)

2.     MS EXCEL –zastosowanie w pracy zawod. – poziom podstawowy (P – 30 godz.)

MS EXCEL –zastosowanie w pracy zawod. – poziom średnio zaawans. (Z – 20 godz.)

P – 1600,00

Z – 1600,00

P – 176,00

Z – 176,00

3.     Kurs asystentki – sekretarki medycznej – 60 godz. 1800,00 198,00
4.     Barman – kelner – 60 godz. 2500,00 275,00
5.     Kursy przyuczające do zawodu w różnych zawodach – pracownik robót wykończeniowych, murarz – tynkarz, glazurnik – posadzkarz/płytkarz, dekarz, brukarz, hydraulik – monter instalacji sanitarnych, elektryk, pomoc kuchenna, barman – kelner, itp. 4800,00 528,00
ZDZ zawodowe 1

Kursy zawodowe z dofinansowaniem dla MŚP

Poziom dofinansowania: do 80 %

Tel: 662 318 947

UWAGA – PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP
Możliwość uzyskania dofinansowania do usług szkoleniowych, przyczyniających się do podniesienia
kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców i ich pracowników.
(tj. szkolenie/kurs kończące się egzaminem zewnętrznym lub egzaminem kwalifikacyjnym)

 

Nazwa kursu: Kursy spawania metodą MAG (135) –  Możliwość wyboru dwóch specjalności
Koszt kursu z maksymalnym poziomem dofinansowania: 480,00 zł
Koszt kursu bez dofinansowania: 2400,00 zł

Nazwa kursu: Kursy spawania metodą TIG (141) –  Możliwość wyboru dwóch specjalności
Koszt kursu z maksymalnym poziomem dofinansowania: 480,00 zł
Koszt kursu bez dofinansowania: 2400,00 zł

Nazwa kursu: Kursy spawania metodą MMA (111) –  Możliwość wyboru dwóch specjalności
Koszt kursu z maksymalnym poziomem dofinansowania: 560,00 zł
Koszt kursu bez dofinansowania: 2800,00 zł

Nazwa kursu: Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (uprawnienia UDT)
Koszt kursu z maksymalnym poziomem dofinansowania: 240,00 zł
Koszt kursu bez dofinansowania: 1200,00 zł

Nazwa kursu: Eksploatacja i dozór urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – upraw. E/D
Gr. 1 – urządzenia elektryczne, Gr. 2 – urządzenia ciepłownicze, Gr. 3 – urządzenia gazowe
Możliwość wyboru dwóch/trzech specjalności
Koszt kursu z maksymalnym poziomem dofinansowania: 140,00 zł (jedna specjalność)
Koszt kursu bez dofinansowania: 700,00 zł (jedna specjalność)

Nazwa kursu: Obsługa urządzeń dźwignicowych (uprawnienia UDT)
(m.in. żurawie samojezdne, żurawie przewoźne i przenośne – HDS, podesty ruchome) (uprawnienia UDT)
Możliwość wyboru dwóch/trzech specjalności
Koszt kursu z maksymalnym poziomem dofinansowania: 280,00 zł (jedna specjalność)
Koszt kursu bez dofinansowania: 1400,00 zł (jedna specjalność)

Nazwa kursu:
– Operator koparko – ładowarki – klasa III wszystkie
– Operator koparki jednonaczyniowej – klasa III do 25 ton
– Operator ładowarek jednonaczyniowych – klasa III do 20 ton
– Operator spycharek – klasa III do 110 kW
Możliwość wyboru dwóch/trzech specjalności
Koszt kursu z maksymalnym poziomem dofinansowania: 500,00 zł (jedna specjalność)
Koszt kursu bez dofinansowania: 2500,00 zł (jedna specjalność)

Nazwa kursu: Kurs dla kandydatów na diagnostę samochodowego
Koszt kursu z maksymalnym poziomem dofinansowania: 600,00 zł
Koszt kursu bez dofinansowania: 3000,00 zł

Nazwa kursu: Obsługa i programowanie obrabiarek CNC – poziom podstawowy
Koszt kursu z maksymalnym poziomem dofinansowania: 400,00 zł
Koszt kursu bez dofinansowania: 2000,00 zł

Nazwa kursu: Obsługa i programowanie obrabiarek CNC – poziom zaawansowany
Koszt kursu z maksymalnym poziomem dofinansowania: 400,00 zł
Koszt kursu bez dofinansowania: 2000,00 zł

Nazwa kursu: Projektowanie CAD – SolidEdge
Koszt kursu z maksymalnym poziomem dofinansowania: 280,00 zł
Koszt kursu bez dofinansowania: 1400,00 zł

W ofercie mamy również kursy przyuczające do zawodu w różnych zawodach – pracownik robót wykończeniowych, murarz – tynkarz, glazurnik – posadzkarz/płytkarz, dekarz, brukarz, hydraulik – monter instalacji sanitarnych, elektryk, kucharz – pomoc kuchenna, barman – barista, kelner, itp.
Koszt kursu z maksymalnym poziomem dofinansowania: 760,00 zł
Koszt kursu bez dofinansowania: 3800,00 zł

Po ukończonym kursie/szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu wg wzoru MEN, a po zdaniu egzaminu zewnętrznego otrzymuje stosowne uprawnienia państwowe lub certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji/kompetencji.

Inne rodzaje kursów zawodowych i szkoleń – na życzenie zleceniodawcy.

Postaw na rozwój

Postaw na rozwój

Kontakt telefoniczny

882 717 719 lub 663 985 889
e-mail: agnieszka.miklas@zdz.kalisz.pl
 • weź udział w bezpłatnym szkoleniu
 • odbierz stypendium
 • zdobądź doświadczenie zawodowe w trakcie stażu
 • podejmij lub zmień pracę
6F0EC6B1-2AF5-43A1-8307-A57499FC4C06

KCA Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji

logotyp KCA 2022

SYSTEM CERTYFIKACJI KWALIFIKACJI KCA

Walidacja i certyfikacja kwalifikacji rynkowych i kompetencji zawodowych

Profesjonalne egzaminy zewnętrzne – również w ramach kursów zawodowych współfinansowanych z EFS

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju dotyczącymi uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, kursy (szkolenia) zawodowe powinny zakończyć się walidacją (egzaminem zewnętrznym) potwierdzającym nabycie określonych efektów charakterystycznych dla kwalifikacji oraz certyfikacją czyli formalnym uznaniem wyników walidacji zakończoną wydaniem uznanego na rynku certyfikatu.
Wychodząc naprzeciw tym wymogom, w ramach prowadzonej od szeregu lat działalności, Krajowe Centrum Akredytacji w ramach swojego autorskiego Systemu Certyfikacji Kwalifikacji, oferuje profesjonalną organizację egzaminów zewnętrznych (procesów walidacji), sprawdzających poziom wiedzy, umiejętności oraz weryfikujących kompetencje nabyte przez uczestnika w trakcie danego kursu (szkolenia) zawodowego. Egzaminy zewnętrzne projektowane są każdorazowo indywidualnie według zapotrzebowania zleceniodawcy, z uwzględnieniem programu danego kursu
– zgodnie z wymaganiami dla osób kończących szkolenia i kursy z różnych obszarów zawodowych.

Podstawowym celem działalności Krajowego Centrum Akredytacji jest realizowanie procesów walidacji mających na celu obiektywne sprawdzenie czy osoby ubiegające się o nadanie (potwierdzenie) określonych kwalifikacji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych nabytych niezależnie od sposobu uczenia się) osiągnęły wyodrębnioną część lub całość wymaganych efektów uczenia się, zakończonych certyfikacją, czyli wystawieniem dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji – prestiżowego certyfikatu rekomendowanego przez
przedstawicieli wielu sektorów gospodarki i branż zawodowych.
Krajowe Centrum Akredytacji (KCA) na przestrzeni wielu lat swojej wyspecjalizowanej działalności uzyskało tysiące pozytywnych rekomendacji i opinii zarówno ze strony zleceniodawców jak i uczestników procesów nadawania kwalifikacji. Od 2016 roku w ramach Systemu Certyfikacji Kwalifikacji KCA zrealizowano na potrzeby Klientów indywidualnych, Instytucji samorządowych, Przedsiębiorców, Fundacji, Instytucji edukacyjnych oraz pozostałych podmiotów gospodarczych tysiące zindywidualizowanych procesów egzaminacyjnych dla przeszło
14 000 osób w ramach najróżniejszych obszarów zawodowych. Klienci Krajowego Centrum Akredytacji zlecają procesy na potrzeby realizacji kursów własnych, projektów finansowanych z Funduszy UE lub w celu potwierdzenia kwalifikacji i kompetencji nabytych drogą formalną, nieformalną oraz pozaformalną.

KCA jako jedyna na rynku instytucja legitymuje się pozytywnymi rekomendacjami największych w Polsce organizacji zrzeszających i reprezentujących pracodawców wszystkich branż i sektorów:
• Krajowej Izby Gospodarczej (KIG)
• Konfederacji LEWIATAN
• Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawą funkcjonowania Systemu KCA jest rozdzielne podmiotowo i etapowe realizowanie Procesów Walidacji oraz Procesów Certyfikacji dla poszczególnych kwalifikacji.

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA gwarantuje rozdzielność osobową (rozdzielenie ról osób kształcących i egzaminujących) oraz podmiotową (zewnętrzne Instytucje Walidujące przeprowadzają zlecone egzaminy, których wyniki są weryfikowane i uznawane przez Instytucję Certyfikującą – wystawiającą Certyfikaty KCA potwierdzające kwalifikacje). Organizacją procesów nadawania kwalifikacji na terenie Kraju zajmują się regionalne przedstawicielstwa posiadające akredytacje Krajowego Centrum Akredytacji (Instytucji Certyfikującej) – Regionalne Centra Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji (RCWEiC).

Procesy Walidacji (z wykorzystaniem metod egzaminów zewnętrznych: egzaminu teoretycznego i egzaminu praktycznego) powierzono zaufanym partnerom – Instytucjom Walidującym – Zakładom Doskonalenia Zawodowego, które jako uznane na rynku instytucje oświatowe cieszą się zaufaniem społecznym i legitymują ogromnym doświadczeniem w obszarze kształcenia zawodowego i egzaminowania wiedzy i umiejętności. Procesy walidacji są objęte stałym monitoringiem Instytucji Certyfikującej, która zabezpiecza poprawność realizacji oraz dba o przestrzeganie norm i standardów Systemu KCA.

Certyfikat Krajowego Centrum Akredytacji to uznany rynkowo i rozpoznawalny w różnych regionach kraju dokument. Jako druk ścisłego zarachowania jest zabezpieczony przed możliwością sfałszowania zarówno na poziomie technologii drukarskiej jak również poprzez specjalny hologram. Do każdego Certyfikatu wydawany jest suplement, zawierający listę efektów kształcenia zweryfikowanych podczas danego procesu walidacji.

Ogólnopolski zasięg oferty KCA dostępny jest dzięki 14 jednostkom terenowym rozlokowanym na obszarze całego kraju!

Regionalne Centra Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji (RCWEiC) to akredytowane jednostki terenowe KCA – regionalne przedstawicielstwa, które zajmują się bezpośrednią obsługą Klientów, organizacją procesów walidacji (zlecanych następnie do realizacji przez Instytucje Walidujące), weryfikacją wyników egzaminów oraz zgodnością ze Standardami KCA przeprowadzonych procesów walidacji, a następnie nadawaniem kwalifikacji – wydawaniem Certyfikatów KCA potwierdzających kwalifikacje.

Jednostki Terenowe KCA (RCWEiC) zostały powołane w partnerstwie z Krajową Izbą Gospodarczą oraz Związkiem Zakładów Doskonalenia Zawodowego w celu zagwarantowania jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz maksymalnego dopasowania do zapotrzebowania rynku i oczekiwań przedsiębiorców z różnych branż. Dodatkowo w procesie akredytacji każda jednostka poddawana jest cyklicznemu audytowi zewnętrznemu, którego pozytywny wynik w oparciu i określone procedury gwarantuje uzyskanie wymaganej akredytacji oraz możliwość funkcjonowania w ramach Systemu KCA.

Akredytowane przez KCA Regionalne Centra Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji (RCWEiC):

• Katowice
• Poznań
• Bydgoszcz
• Kielce
• Lublin
• Białystok
• Warszawa
• Toruń
• Gorzów Wlkp.
• Szczecin
• Olsztyn
• Zielona Góra
• Łódź
• Słupsk

Gwarancja najlepszej oferty na rynku !

System Certyfikacji Kwalifikacji KCA zapewnia wysoką jakość, trafność i rzetelność realizowanych procesów walidacji i certyfikacji, prowadzących do formalnego potwierdzenia kompetencji i nadawania kwalifikacji w obszarze określonych dla danej kwalifikacji efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych) niezależnie od metody jaką zostały one nabyte przez kandydata.
System daje możliwość dopasowania procedur organizacyjnych na potrzeby walidacji kwalifikacji cząstkowych, mikro-kwalifikacji oraz kwalifikacji modułowych. Oferta zakłada również potwierdzanie kompetencji zawodowych nabywanych przez uczniów techników zawodowych oraz szkół branżowych.

Oferta KCA skierowana jest zarówno obywateli Polski, jak również obcokrajowców, pragnących formalnie potwierdzić swoje kwalifikacje i uzyskać rozpoznawalny certyfikat. Certyfikaty są wydawane w języku polskim lub innym (na życzenie zlecającego).

Więcej informacji o Systemie Certyfikacji Kwalifikacji KCA można uzyskać poprzez kontakt z Biurem RCWEiC w Kaliszu
——————————————————————–
KCA Regionalne Centrum Walidacji Egzaminowania i Certyfikacji
Agnieszka Miklas – tel. 663 985 889, e-mail: zdz@zdz.kalisz.pl

Reklama na Facebook 1200x628 px - Niestandardowe wymiary - Niestandardowe wymiary (3)

Kursy dla operatorów koparko-ładowarki oraz wózka jezdniowego

Rozpoczęcie 14.02.2022r.,  04.03.2022 r.
Zapisy zdz@zdz.kalisz.pl

Operator koparko-ładowarki

Operator koparko-ładowarki to osoba obsługująca maszynę do robót ziemnych. Bardzo często jest jednocześnie operatorem koparki i spycharki, ponieważ oferowane na rynku kursy łączą w sobie możliwość uzyskania uprawnień na te typy pojazdów. Osoba zatrudniona w tym zawodzie pracuje najczęściej na budowach obiektów i dróg albo w składach materiałów sypkich, gdzie koparko-ładowarka służy do wykonywania czynności przeładunkowych.

Praca na stanowisku operatora koparko-ładowarki nie jest skomplikowana, jednak dobrze, aby kandydaci, chcący pracować w tym zawodzie mieli odpowiednie predyspozycje – byli odpowiedzialni, spostrzegawczy i umiejący ocenić ewentualne ryzyko.

Cel kursu: Przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w zakresie III. klasy uprawnień

Czas trwania: 134 godz.

Informacje uzupełniające: Egzamin przed Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

 

 

Kierowca wózków jezdniowych (widłowych) z mechanicznym napędem podnoszenia

Operator wózka widłowego.

Zakres tematyczny kursu obejmuje wiadomości o dozorze technicznym, klasyfikację, budowę i eksploatację wózków, wiadomości z zakresu BHP oraz naukę jazdy i manewrowania. Po ukończeniu szkolenia następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną, powołaną przez właściwy organ dozoru technicznego.

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem zaświadczenia, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym RP.

 

Tel. kom. 662 318 947

Michał Biały: michal.bialy@zdz.kalisz.pl

Jerzy Poprawa:

j.poprawa@zdz.kalisz.pl

Dofinasowanie 95%

Kurs operatora koparko – ładowarki

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Celem kursów jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Operator koparko – ładowarki – klasa III – wszystkie

Planowany termin kursu: 04.03.2022 r. godz. 15:00

Operator koparki jednonaczyniowej – klasa III do 25 ton

Planowany termin kursu: 04.03.2022 r. godz. 15:00

Operator ładowarek jednonaczyniowych – klasa III do 20 ton

Planowany termin kursu: 04.03.2022 r. godz. 15:00

Operator spycharek – klasa III do 110 kW

Planowany termin kursu: 04.03.2022 r. godz. 15:00

Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż

Planowany termin kursu: 19.03.2022 r. godz. 09:00

Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – wszystkie

Planowany termin kursu: 19.03.2022 r. godz. 09:00

Pilarki mechaniczne do ścinki drzew – wszystkie

Planowany termin kursu: 19.03.2022 r. godz. 09:00

* w przypadku realizacji dwóch specjalności – zniżka 10% na drugą specjalność.

Cena za szkolenie zawiera: szkolenie teoretyczne i praktyczne, materiały szkoleniowe, opłatę za egzamin państwowy 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wykształcenie: minimum podstawowe,
 • wiek: ukończone 18 lat,
 • badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora urządzeń technicznych danego typu

W przypadku skierowania na szkolenie zorganizowanych grup istnieje możliwość negocjacji cen.

Tel. kom. 662 318 947

Michał Biały:

michal.bialy@zdz.kalisz.pl

Jerzy Poprawa:

j.poprawa@zdz.kalisz.pl

Szkolenie Grafika- laptop

Tworzenie rysunków technicznych, grafik, stron www

SolidEdge, Corel Draw, Adobe Photoshop, Wordpress

 

Projektowanie CAD – SolidEdge

40 godz. Kalisz 01.12.2021 r. – godz. 16:00
Kurs grafiki komputerowej (Corel Draw, Adobe Photoshop)

50 godz. Kalisz 02.12.2021 r. – godz. 16:00

 

Tworzenie i obsługa sklepu internetowego

30 godz. Kalisz 06.12.2021 r. – godz. 16:00

 

Tworzenie stron www – WordPress

30 godz. Kalisz 08.12.2021 r. – godz. 16:00

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Miklas – 663 985 889

agnieszka.miklas@zdz.kalisz.pl

Anna Szafran – 608 287 480

anna.szafran@zdz.kalisz.pl

 

obrazek strony ADR

Kursy przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) podstawowy + spec. w cysternach + kl. 1; informacja, zapisy – Michał Biały 662-318-947

Rodzaj szkolenia w ramach kursu ADR początkowego:

 • szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Wymagania stawiane kandydatom:

 • ukończone 21 lat,
 • prawo jazdy kat. B lub kat. C (przewóz w cysternach),

Sposób sprawdzenia wiedzy: Egzamin zewnętrzny przed komisją, powołaną przez marszałka województwa,

Wydawane dokumenty: Zaświadczenie ADR (ważne przez okres 5 lat)

Zgłoszenia – terminy – informacje: tel. 662 318 947, 62 767 40 88, e-mail: zdz@zdz.kalisz.pl

Zobacz więcej

obrazek strony CKZ pakiet 8

Dofinansowanie do kursów kosmetycznych

Możliwość uzyskania dofinansowania do usług szkoleniowych, kończących się uzyskaniem kwalifikacji,

tj. szkolenie/kurs kończące się egzaminem zewnętrznym lub egzaminem kwalifikacyjnym.

Poziom dofinansowania dla osób pracujących do 85%, a dla osób bezrobotnych w zależności od regionu nawet do 100 %.

Miejsce realizacji kursów:
Kalisz i Poznań

SZKOLENIA PODSTAWOWE

L.p. Nazwa kursu Koszt kursu Koszt kursu dla osób pracujących (15%) Koszt kursu dla osób bezrobot. (5%)
1.     Profesjonalny kurs kosmetyczny z elementami wizażu – 50 godz. 1900,00 285,00 95,00
2.     Profesjonalny kurs stylizacji paznokci – MANICURE (hybryda, żel, tytan, akryl) – 50 godz. 1900,00 285,00 95,00

SZKOLENIA  SPECJALISTYCZNE

L.p. Nazwa kursu Koszt kursu Koszt kursu dla osób pracujących (15%) Koszt kursu dla osób bezrobot. (5%)
1.     Kurs przedłużania rzęs metodą 1:1 – szkolenie podstawowe – 14 godz. (2 dni) 2600,00 390,00 130,00
2.     Kurs przedłużania rzęs metodą objętościową 2D:8D – szkolenie zaawansowane – 10 godz. (2 dni) 2200,00 330,00 110,00
3.     Szkolenie liftingu, laminacji rzęs, farbowania i botoxu rzęs – 12 godz. (2 dni) 2600,00 390,00 130,00
4.     Przedłużanie paznokci ACRYGEL– 8 godz. (1 dzień) 1400,00 210,00 70,00
5.     Stylizacja paznokci – 5 MINI FORM – 8 godz. (1 dzień) 1400,00 210,00 70,00
6.     Manicure kombinowany – 8 godz. (1 dzień) 1400,00 210,00 70,00
7.     Tempo pracy – korekta paznokci/uzupełnienie – 8 godz. (1 dzień) 1400,00 210,00 70,00
8.     Zdobienie paznokci – technika ONE STROKE – 8 godz. (1 dzień) 1400,00 210,00 70,00
9.     Przedłużanie paznokci – 18 godz. (3 dni) 3100,00 465,00 155,00
10.   Classic Barber fryzura i stylizacja brody i wąsów – 20 godz. (2 dni) 3700,00 555,00 185,00

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Miklas – 663 985 889

agnieszka.miklas@zdz.kalisz.pl

Anna Szafran – 608 287 480

anna.szafran@zdz.kalisz.pl