Aktualności

Certyfikat kompetencji zawodowych CPC – dla spedytorów i przewoźników wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy – rozpoczęcie: przyjmujemy zgłoszenia

Szkolenie dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym rzeczy lub osób zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzania procesu certyfikacji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatów kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 837).

Zgłoszenia – terminy: tel. 62 767 40 88, e-mail: zdz@zdz.kalisz.pl Zobacz więcej

Praca – Szwaczka – JACKLAND sp. z o.o.

JACKLAND sp. z o.o., ul. Wojciecha z Brudzewa 42, 62-800 Kalisz

poszukuje kandydatów na stanowisko

Pracownik produkcji (produkcja swetrów ) – praca na specjalistycznej maszynie szwalniczej łączarka do dzianin

Praca 2 zmianowa, preferowane wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne, również bez doświadczenia.

Możliwość półrocznego przyuczenia do zawodu.

Możliwość zorganizowania kursu przyuczenia do zawodu.

Umowa o pracę na czas określony, wynagrodzenie 2200 + premia

 

Oferta ważna do końca grudnia.

tel. +48 62 761 50 57

Kursy przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) podstawowy + spec. w cysternach + kl. 1- rozpoczęcie: 13.10.2018 r. godz. 9:00 (sobota) – informacja, zapisy – Michał Biały 607 564 226

Rodzaj szkolenia w ramach kursu ADR początkowego:

 • szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Zgłoszenia – terminy – informacje: tel. 62 767 40 88, e-mail: zdz@zdz.kalisz.pl

Zobacz więcej

Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski” RPWP.08.03.02-30-0048/16

Okres realizacji projektu: od 01.12.2016 r. do 30.09.2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE : 636 995,31 PLN

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu Centrum Kształcenia w Kaliszu

ul. Skalmierzycka 2a, 62-800 Kalisz

realizuje projekt pt. Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski.”

W projekcje zaplanowane jest przeprowadzenie kursów min. w  następujących zawodach:

 • wędliniarz
 • cukiernik
 • piekarz
 • elektryk
 • murarz-tynkarz
 • stolarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

W ramach powyższego przedsięwzięcia istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczegolub mistrzowskiego przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują i pracują na obszarze województwa wielkopolskiego
 • są w wieku powyżej 25 roku życia
 • z wykształceniem maksymalnie średnim
 • spełniają warunki określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
  (Dz. U. z 2017r., poz. 89).

Każdy uczestnik projektu będzie miał zagwarantowany udział w kursie przygotowującym do egzaminu umożliwiającym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności zawodowych. Czas trwania kursu to: 16 godz. części teoretycznej oraz 84 godz. część praktyczna.

Wkład własny udziału w projekcie dla kandydata na egzamin mistrzowski wynosi 100 zł,

Nabór i osoba do kontaktu w Kaliszu:

Michał Stefaniak

michal.stefaniak@zdz.kalisz.pl 

telefon stacjonarny: 62 767 40 88 w. 27

telefon komórkowy: 504 504 668

Kursy operatorów maszyn budowlanych – 21-04-2018 r. godz. 9:00

baner maszyny budowlane

Maszyny budowlane – Oferta

L.p. Nazwa kursu (specjalność) Ilość godz. Planowane rozpoczęcie

 kursu

Cena
1. Operator koparko – ładowarki – klasa III – wszystkie typy

Operator koparki jednonaczyniowej – klasa III

Operator ładowarek jednonaczyniowych – klasa III

Operator spycharek – klasa III

134 godz. 21.04.2018 r. godz. 9:00 1400,00 zł.*
2. Rusztowania budowlano montażowe – metalowe (montaż) 80 godz. 10.05.2018 r. – godz. 16:00 1100,00 zł.*
3. Operator przecinarek do nawierzchni dróg

Piły mechaniczne do ścinki drzew

36 godz. 10.05.2018 r. – godz. 16:00 600,00 zł.*

Informacje uzupełniające: Egzamin przed Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

– w przypadku realizacji dwóch specjalności – zniżka 10% na drugą specjalność

Kurs Kierownika wypoczynku

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do pełnienia roli kierownika w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Wymagania wstępne dla uczestników:

– ukończone 18 lat,

– posiadanie odpowiednich predyspozycji do pracy z dziećmi i młodzieżą,

Termin realizacji:

25 lutego 2017 r. (sobota) godz. 09:00-14:00

27 lutego 2017 r. (poniedziałek) godz. 16:00-19:00

Koszt kursu 100 zł./os.