Aktualności

Kursy przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) podstawowy + spec. w cysternach + kl. 1- rozpoczęcie: 08.06.2019 r. godz. 9:00 (sobota) – informacja, zapisy – Michał Biały 607 564 226

Rodzaj szkolenia w ramach kursu ADR początkowego:

 • szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Zgłoszenia – terminy – informacje: tel. 62 767 40 88, e-mail: zdz@zdz.kalisz.pl

Zobacz więcej

Operator koparko-ładowarki – rozpoczęcie17 maja 2019 r.

 

Rozpoczęcie kursu: 17 maja 2019 r. – godz. 9:00

Operator koparko-ładowarki

Operator koparko-ładowarki to osoba obsługująca maszynę do robót ziemnych. Bardzo często jest jednocześnie operatorem koparki i spycharki, ponieważ oferowane na rynku kursy łączą w sobie możliwość uzyskania uprawnień na te typy pojazdów. Osoba zatrudniona w tym zawodzie pracuje najczęściej na budowach obiektów i dróg albo w składach materiałów sypkich, gdzie koparko-ładowarka służy do wykonywania czynności przeładunkowych. Zobacz więcej

Certyfikat kompetencji zawodowych CPC – dla spedytorów i przewoźników wykonujących transport drogowy osób lub rzeczy – rozpoczęcie 25 maja 2019 r.

Szkolenie dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym rzeczy lub osób zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzania procesu certyfikacji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatów kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 837).

Zgłoszenia – terminy: tel. 62 767 40 88, e-mail: zdz@zdz.kalisz.pl Zobacz więcej

Bezpłatne kursy dla pielęgniarek i położnych – EFS

„DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH.  Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych” nr WND-POWR.05.04.00-00-050/15

Celem Projektu jest: Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez objęcie kursami kwalifikacyjnymi lub specjalistycznymi i zdaniem egzaminu końcowego 4030 osób w tym nie mniej niż 65 mężczyzn – kadr medycznych pielęgniarek i położnych z terenu 8 województw : Dolnośląskie, Kujawsko-pomorskie, Lubuskie, Łódzkie, Opolskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji, w tym co najmniej 40%  pielęgniarek i położnych (1612 osób) współpracujących z placówką świadcząca podstawową opiekę zdrowotną, w zakresie dziedzin związanych z potrzebami epidemiologiczno  – demograficznymi kraju oraz co najmniej 40% pielęgniarek i położnych.

Dofinansowanie Projektu z Unii Europejskiej: 6 678 976,35 PLN

Projekt „DOSKONALENIE KADR MEDYCZNYCH.  Kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Praca – Szwaczka – JACKLAND sp. z o.o.

JACKLAND sp. z o.o., ul. Wojciecha z Brudzewa 42, 62-800 Kalisz

poszukuje kandydatów na stanowisko

Pracownik produkcji (produkcja swetrów ) – praca na specjalistycznej maszynie szwalniczej łączarka do dzianin

Praca 2 zmianowa, preferowane wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne, również bez doświadczenia.

Możliwość półrocznego przyuczenia do zawodu.

Możliwość zorganizowania kursu przyuczenia do zawodu.

Umowa o pracę na czas określony, wynagrodzenie 2200 + premia

 

Oferta ważna do końca grudnia.

tel. +48 62 761 50 57

Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski” RPWP.08.03.02-30-0048/16

Okres realizacji projektu: od 01.12.2016 r. do 30.09.2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE : 636 995,31 PLN

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu Centrum Kształcenia w Kaliszu

ul. Skalmierzycka 2a, 62-800 Kalisz

realizuje projekt pt. Kwalifikacje zawodowe. Program wsparcia dla mieszkańców Wielkopolski.”

W projekcje zaplanowane jest przeprowadzenie kursów min. w  następujących zawodach:

 • wędliniarz
 • cukiernik
 • piekarz
 • elektryk
 • murarz-tynkarz
 • stolarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

W ramach powyższego przedsięwzięcia istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu czeladniczegolub mistrzowskiego przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • zamieszkują i pracują na obszarze województwa wielkopolskiego
 • są w wieku powyżej 25 roku życia
 • z wykształceniem maksymalnie średnim
 • spełniają warunki określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
  (Dz. U. z 2017r., poz. 89).

Każdy uczestnik projektu będzie miał zagwarantowany udział w kursie przygotowującym do egzaminu umożliwiającym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności zawodowych. Czas trwania kursu to: 16 godz. części teoretycznej oraz 84 godz. część praktyczna.

Wkład własny udziału w projekcie dla kandydata na egzamin mistrzowski wynosi 100 zł,

Nabór i osoba do kontaktu w Kaliszu:

Michał Stefaniak

michal.stefaniak@zdz.kalisz.pl 

telefon stacjonarny: 62 767 40 88 w. 27

telefon komórkowy: 504 504 668