Aktualności

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne

Cel:

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela.
Absolwenci otrzymują „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy” (zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania).

Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do pracy nauczycielskiej. Studia obejmują przedmioty psychologiczne i pedagogiczne, dydaktykę przedmiotową, przedmioty uzupełniające oraz praktykę pedagogiczną.

Wymagania od kandydata:

Ukończone studia wyższe.

Czas trwania:

3 semestry, 300 godzin (w tym zajęcia w formie e-learningu), 150 godzin praktyk.

Realizacja zajęć:

Zajęcia w systemie weekendowym, (w tym zajęcia w formie e-learningu).

Koszt studiów:

2.600,00 zł. (możliwa płatność w 10 ratach po 260,00 zł.), + wpisowe 200 zł.

PROMOCJA – 2.400,00 zł. przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2020 r. + wpisowe 200 zł.

Rozpoczęcie studiów:

24 października 2020 r. – godz. 9:00, Planowany termin zakończenia – lipiec 2021 r.

Kontakt:

studiapodyplomowe@zdz.kalisz.pl

tel. 662 318 947

obrazek strony CKZ pakiet 2

Dofinansowanie do kursów zawodowych dla osób fizycznych – PAKIET II

Osoby  fizyczne  nie  prowadzące  działalności  gospodarczej posiadają możliwość uzyskania dofinansowania na poziomie do 95 % dla osób bezrobotnych, a dla osób pracujących do 85%. Uzyskanie dofinansowania do usług szkoleniowych warunkowane jest uzyskaniem kwalifikacji, tz. Szkolenie/kurs kończące się egzaminem zewnętrznym lub egzaminem kwalifikacyjnym.

 

Baner kwalifikacje II

 

L.p. Nazwa kursu

Koszt kursu

Kosz kursu dla osób pracujących (15%)

Kosz kursu dla osób bezrobot. (5%)

1.     Kurs księgowo – kadrowy z elementami płac, wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych – kurs podstawowy – 130 godz.

1900,00

285,00

95,00

2.     Rachunkowość w fundacjach i stowarzyszeniach – kurs doskonalący dla osób posiadających wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości  – 40 godz.

1100,00

165,00

55,00

3.     Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

1100,00

165,00

55,00

4.     Kurs florystyczny z elementami dekoracji – 60 godz.

1800,00

270,00

90,00

5.     Kurs grafiki komputerowej (Corel Draw, Adobe Photoshop) – 50 godz.

1100,00

165,00

55,00

6.     Tworzenie i obsługa sklepu internetowego – 30 godz.

1000,00

150,00

50,00

7.     Tworzenie stron www – wordpress – 30 godz.

1000,00

150,00

50,00

8.     Profesjonalny kurs stylizacji paznokci – MANICURE (akryl, żel, hybryda) – 60 godz.

1900,00

285,00

95,00

9.     Profesjonalny kurs kosmetyczny z elementami wizażu – 60 godz.

1900,00

285,00

95,00

10.   Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźników Drogowych

1000,00

150,00

50,00

11.   Kurs asystentki – sekretarki medycznej – 60 godz.

1400,00

210,00

70,00

12.   MS EXCEL – zastosowanie w pracy zawodowej – 30 godz.

900,00

135,00

45,00

13.   Barman – kelner – 100 godz.

1800,00

270,00

90,00

obrazek strony CKZ pakiet 1

Dofinansowanie do kursów zawodowych dla osób fizycznych – PAKIET I

Osoby  fizyczne  nie  prowadzące  działalności  gospodarczej posiadają możliwość uzyskania dofinansowania na poziomie do 95 % dla osób bezrobotnych, a dla osób pracujących do 85%. Uzyskanie dofinansowania do usług szkoleniowych warunkowane jest uzyskaniem kwalifikacji, tz. Szkolenie/kurs kończące się egzaminem zewnętrznym lub egzaminem kwalifikacyjnym.

Baner kwalifikacje

 

L.p.

Nazwa kursu Koszt kursu Kosz kursu dla osób pracujących (15%)

Kosz kursu dla osób bezrobot. (5%)

1.     Kursy spawania metodami: MAG (135), MMA (111), TIG (141)

Możliwość wyboru dwóch specjalności

2000,00

1 metoda

300,00

1 metoda

100,00

1 metoda

2.     Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych (uprawnienia UDT)

900,00

135,00

45,00

3.     Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych (uprawnienia UDT)

1600,00

240,00

80,00

4.     Eksploatacja i dozór urządzeń, sieci i instalacji energetycznych – upraw. E/D

Gr. 1 – urządzenia elektryczne, Gr. 2 – urządzenia ciepłownicze, Gr. 3 – urządzenia gazowe

Możliwość wyboru dwóch/trzech specjalności

700,00

1 specjalność

105,00

1 specjalność

35,00

1 specjalność

5.     Obsługa urządzeń dźwignicowych (m.in. żurawie samojezdne, żurawie przewoźne i przenośne – HDS, podesty ruchome) – uprawnienia UDT

Możliwość wyboru dwóch/trzech specjalności

900,00

1 specjalność

135,00

1 specjalność

45,00

1 specjalność

6.     – Operator koparko – ładowarki – klasa III wszystkie

– Operator koparki jednonaczyniowej – klasa III do 25 ton

– Operator ładowarek jednonaczyniowych – klasa III do 20 ton

– Operator spycharek – klasa III do 110 kW

Możliwość wyboru dwóch specjalności

1800,00

1 specjalność

270,00

 

1 specjalność

90,00

1 specjalność

7.     Kurs dla kandydatów na diagnostę samochodowego

3000,00

450,00

150,00

8.     Obsługa i programowanie obrabiarek CNC – poziom podstawowy

1800,00

270,00

90,00

9.     Obsługa i programowanie obrabiarek CNC – poziom zaawansowany

1800,00

270,00

90,00

10.   Projektowanie CAD

1200,00

180,00

60,00

11.   Kursy przyuczające do zawodu w różnych zawodach – pracownik robót wykończeniowych, murarz – tynkarz, glazurnik – posadzkarz/płytkarz, dekarz, brukarz, hydraulik – monter instalacji sanitarnych, elektryk, kucharz – pomoc kuchenna, barman – barista, kelner, itp.

3800,00

570,00

190,00

 

 

obrazek strony SEP

27 maja 2020 r. – EGZAMIN – UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE GRUPA: 1, 2, i 3

EGZAMIN: Egzamin weryfikacyjny – Eksploatacja i dozór urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych – grupa 1, 2 i 3
Cel egzaminu: Uzyskanie uprawnień – sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – grupa 1, 2 i 3.
Grupa 1 – urządzenia elektryczne Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (E i/lub D).

Zakres uzyskania możliwych uprawnień:

– Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
– Zespoły prądotwórcze,
– Urządzenia elektrotermiczne,
– Elektryczne sieci oświetlenia ulicznego,
– Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,

– Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia
i instalacje automatycznej regulacji, sterowania zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

Grupa 2 – urządzenia ciepłownicze Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
(E i/lub D).
Zakres uzyskania możliwych uprawnień:

– Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne
i gazowe,
– Sieci i instalacje cieplne,
– Wymienniki ciepła,
– Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
– Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
– Sprężarki.

Grupa 3 – urządzenia gazowe Urządzenia, instalacje i sieci gazowe (E i/lub D).

Zakres uzyskania możliwych uprawnień:

– Sieci gazowe rozdzielcze,
– Urządzenia i instalacje gazowe,
– Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych.

Miejsce egzaminu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu –
ul. Skalmierzycka 2a
Komisja Egzaminacyjna:  

Komisja Kwalifikacyjna ZDZ – nr 374 – powołana przez prezesa URE

 

Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie Eksploatacji – Dozoru (Rozporządzenie Min. Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189)

Planowane terminy egzaminu kwalifikacyjnego dla wszystkich grup:  

27 maja 2020 r. (środa) – godz. 12:00

Cena egzaminu:  

260,00 zł. – cena obejmuje 1 egzamin E lub D.

 

W przypadku egzaminu w zakresie uprawnień E i D należy doliczyć dodatkowo kwotę egzaminu w wysokości: 260 zł.

obrazek strony wznowienie

ZDZ wznawia realizację kursów i szkoleń

Drodzy klienci,

Miło jest nam poinformować, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu z dniem 4 maja 2020 r. stopniowo wznawia realizację zajęć dydaktycznych, kursów i szkoleń.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. wraca możliwość realizacji kształcenia praktycznego w formie stacjonarnej z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie realizowane zdalnie. Zajęcia dydaktyczne będą realizowane w małych grupach z zastosowaniem środków ochrony osobistej. Pomieszczenia dydaktyczne i biurowe będą na bieżąco dezynfekowane. Poszczególne grupy szkoleniowe zostaną poinformowane odpowiednio wcześniej o wznowieniu zajęć.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
tel. 662 318 947
e-mail: zdz@zdz.kalisz.pl