Aktualności

Operator koparko-ładowarki – rozpoczęcie kursu 7 maj 2015 r.

 

Operator koparko-ładowarki

Operator koparko-ładowarki to osoba obsługująca maszynę do robót ziemnych. Bardzo często jest jednocześnie operatorem koparki i spycharki, ponieważ oferowane na rynku kursy łączą w sobie możliwość uzyskania uprawnień na te typy pojazdów. Osoba zatrudniona w tym zawodzie pracuje najczęściej na budowach obiektów i dróg albo w składach materiałów sypkich, gdzie koparko-ładowarka służy do wykonywania czynności przeładunkowych. Zobacz więcej

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli: Pedagogiczny, Oligofrenopedagogika, Zarządzanie oświatą – rozpoczęcie październik 2014

W październiku rozpoczęły się kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli:

  1. Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli – 270 godz.
  2. Oligofrenopedagogika dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo – 270 godz.
  3. Zarządzanie oświatą – 210 godz.

Październik – listopad – PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA