Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Studia podyplomowe – rozpoczęcie październik 2016 – ZAPRASZAMY

Zapraszamy na organizowane w roku szkolnym 2016/2017 studia podyplomowe kwalifikacyjne i uzupełniające:

 1. Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
 2. Filozofia i etyka
 3. Informatyka
 4. Oligofrenopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 5. Pedagogika lecznicza z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną
 6. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
 7. Plastyka, Muzyka, Wiedza o kulturze
 8. Przygotowanie pedagogiczne
 9. Przysposobienie obronne i edukacja dla bezpieczeństwa oraz koordynator bezpieczeństwa placówek edukacji i kultury
 10. Resocjalizacja i socjoterapia
 11. Terapia i diagnoza pedagogiczna
 12. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 13. Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z autyzmem
 14. Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie
 15. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 16. Zarządzanie oświatą

Zapraszamy!!!

Szczegółowe informacje dotyczące opisu poszczególnych kierunków:

http://www.wsuniterra.pl/studia-podyplomowe,studia-podyplomowe-w-kaliszu.html

Warunki rekrutacji – studia podyplomowe kwalifikacyjne

Formularz zgłoszeniowy 2016 WS Uniterra – kwalifikacyjne

Podanie WS Uni-Terra 2016-2017 – kwalifikacyjne

 

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli: Pedagogiczny, Oligofrenopedagogika, Zarządzanie oświatą – rozpoczęcie październik 2014

W październiku rozpoczęły się kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli:

 1. Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli – 270 godz.
 2. Oligofrenopedagogika dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo – 270 godz.
 3. Zarządzanie oświatą – 210 godz.

Październik – listopad – PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA