Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

  • Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli ZDZ – Baza dydaktyczna w Kaliszu

    Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli (wpis do Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego – 5 grudnia 2009 r. Nr DE.II.2.1-4330-3/10). Placówka posiada swoją bazę dydaktyczną w Kaliszu.

    Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach organizowanych w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu – Baza dydaktyczna w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2A, 62-800 Kalisz.

    Prowadzimy kursy doskonalące i kwalifikacyjne. Jesteśmy gotowi przygotować także inne formy kursowe i warsztatowe w zależności od zapotrzebowania placówek oświatowych oraz bieżących potrzeb Dyrektorów Szkół. Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną.
  • Aktualności