Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Pielęgniarka, położna wykona standardowe, spoczynkowe badanie elektrokardiograficzne oraz rozpozna cechy elektrokardiograficzne stanów zagrożenia życia i zdrowia.

Informacje dla uczestników – terminy

Terminy zjazdów

  • 18.03.2015 godz. 15:00
  • 21.03.2015 godz. 9:00
  • 22.03.2015 godz. 9:00

 Egzamin 23.05.2015 godz. 9:00

Zapraszamy!