Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Budowlanych (CSOMB)

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu zaprasza zainteresowane osoby do udziału w kursach uprawniających do obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych głównie w drogownictwie oraz branży budowlanej.

Obecnie posiadamy możliwość prowadzenia szkoleń na:

  • koparko-ładowarki,
  • koparki jednonaczyniowe – klasa III,
  • zagęszczarki i ubijaki wibracyjne,
  • przecinarki do nawierzchni dróg,
  • narzędzia udarowe ręczne.

Zajęcia prowadzone są na terenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Kaliszu przy ul. Skalmierzyckiej 2a i kończą się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

 Potwierdzenie IMBiGS nr:  NC-601-85/1/15

Szkolenia operatorów są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

§23 w/w rozporządzenia mówi, iż uprawnienia w zakresie obsługi maszyn do robót budowlanych, ziemnych i drogowychmożna uzyskać kończąc szkolenie i uzyskując pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją IMBIGS. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Terminy najbliższych szkoleń i kursów

Nazwa kursuIlość godz.Planowany termin kursuCena
Operator koparko – ładowarki – klasa III - wszystkie typy134 godz.17.05.2019 r. - godz. 16:301400,00 zł.
Operator koparki jednonaczyniowej – klasa III134 godz.17.05.2019 r. - godz. 16:301400,00 zł.
Operator ładowarek – klasa III134 godz.17.05.2019 r. - godz. 16:301400,00 zł.
Operator spycharek – klasa III134 godz.17.05.2019 r. - godz. 16:301400,00 zł.
Rusztowania budowlano montażowe – metalowe (montaż)80 godz.17.05.2019 r. - godz. 16:301100,00 zł.
Operator przecinarek do nawierzchni dróg36 godz.17.05.2019 r. - godz. 16:30600,00 zł.
Piły mechaniczne do ścinki drzew36 godz.17.05.2019 r. - godz. 16:30600,00 zł.