Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Budowlanych (CSOMB)

Maszyny budowlane MB

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu zaprasza zainteresowane osoby do udziału w kursach uprawniających do obsługi maszyn i urządzeń wykorzystywanych głównie w drogownictwie oraz branży budowlanej.

Obecnie posiadamy możliwość prowadzenia szkoleń na:

L.p.

Nazwa specjalności

1.       Operator koparko – ładowarki

klasa III – wszystkie

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności, upoważniają go do obsługi koparki jednonaczyniowej do 4 ton masy całkowitej, ładowarki jednonaczyniowej do 8 ton masy całkowitej oraz koparkospycharki.

 
koparkoładowarka
2.       Operator koparki jednonaczyniowej

klasa III do 25 ton

 
koparka jednonaczyniowa
3.       Operator ładowarek jednonaczyniowych

klasa III do 20 ton

Kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I, upoważniają go do obsługi spycharki klasy III.

 
ładowarka jednonaczniowa
4.       Operator spycharek

klasa III do 110 kW

 
spycharki
5.       Rusztowania budowlano – montażowe metalowe

montaż i demontaż

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe bez klasy są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki
operatora na rusztowania budowlano-montażowe metalowe – montaż i demontaż bez klasy.

 
Rusztowanie
6.       Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – wszystkie  
przecinarka
7.       Pilarki mechaniczne do ścinki drzew

wszystkie

Piły mechaniczne do ścinki drzew klasy III są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na pilarki
mechaniczne do ścinki drzew klasy III,

 
Piła

Zajęcia prowadzone są na terenie Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Kaliszu przy ul. Skalmierzyckiej 2a i kończą się egzaminem przed komisją egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy.

 Potwierdzenie IMBiGS nr:  NC-601-85/1/15

Szkolenia operatorów są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

§23 w/w rozporządzenia mówi, iż uprawnienia w zakresie obsługi maszyn do robót budowlanych, ziemnych i drogowych można uzyskać kończąc szkolenie i uzyskując pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje przed komisją IMBIGS. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Terminy najbliższych szkoleń i kursów

Nazwa kursuIlość godz.Planowany termin kursu
Kalisz
Planowany termin kursu
Jarocin
Operator koparko – ładowarki – klasa III - wszystkie typy67 godz.22.04.2022 r. - godz. 15:0001.04.2022 r. - godz. 15:00
Operator koparki jednonaczyniowej – klasa III67 godz.22.04.2022 r. - godz. 15:0001.04.2022 r. - godz. 15:00
Operator ładowarek – klasa III67 godz.22.04.2022 r. - godz. 15:0001.04.2022 r. - godz. 15:00
Operator spycharek – klasa III67 godz.22.04.2022 r. - godz. 15:0001.04.2022 r. - godz. 15:00
Rusztowania budowlano montażowe – metalowe (montaż)80 godz.maj / czerwiec 2022 r.kwiecień / maj 2022 r.
Operator przecinarek do nawierzchni dróg36 godz.maj / czerwiec 2022 r.kwiecień / maj 2022 r.
Piły mechaniczne do ścinki drzew36 godz.maj / czerwiec 2022 r.kwiecień / maj 2022 r.