Kalendarium

Terminy najbliższych szkoleń i kursów
Rozpoczęcie kursów kwalifikacyjnych: Pedagogiczny, Oligofrenopedagogika, Zarządzanie oświatą Kalisz trwa nabór
Rozpoczęcie szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Kaliszu, Kalisz trwa nabór
Rozpoczęcie studiów podyplomowych: Oligofrenopedagogika Kalisz trwa nabór
Rozpoczęcie studiów podyplomowych: Przygotowanie pedagogiczne Kalisz trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Spawanie gazowe, elektryczne, MAG i TIG Kalisz trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Kalisz trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Prawo jazdy kat. B. Kalisz w każdy dzień tygodnia
Rozpoczęcie kursu: Kierowca wózków jezdniowych (widłowych) Kalisz trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Pierwsza pomoc przedlekarska Kalisz trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Samodzielnych księgowych z zastosowaniem komputerów w księgowości Kalisz trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu Kalisz trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Obsługa urządzeń dźwignicowych (żurawie samojezdne, podesty ruchome) Kalisz trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Obsługa komputera i Internetu Kalisz trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: ADR – PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – podstawowy i specjalistyczny w cysternach Kalisz 13.12.2014r.
godz. 9,00
Rozpoczęcie kursu: Szkolenie OKRESOWE dla kierowców wykonujących przewóz drogowy –  potwierdzające kwalifikacje kierowcy – wpis do prawa jazdy kod 95 Kalisz w każdy dzień tygodnia
Rozpoczęcie kursu: Eksploatacja i dozór urządzeń i instalacji energetycznych Kalisz trwa nabór
Rozpoczęcie kursu: Obsługa kas fiskalnych Kalisz trwa nabór