Katalog szkoleń

ARCHIWALNE

 • Kurs archiwalny I °
 • Kurs archiwalny II °
 • Archiwista zakładowy ("Archiwum 2002", "Archiwum – Cyfrowy System Archiwizacji")

HANDEL I USŁUGI

 • Profesjonalna obsługa klienta
 • Sprzedawca w sklepie perfumeryjno-kosmetyczno-drogeryjnym: Sztuka sprzedaży, Kosmetyki i chemia gospodarcza, Perfumeria i zapach w wyrobach kosmetycznych
 • Techniki sprzedaży
 • Kosmetyczka
 • Wizażysta – stylista
 • Pielęgnacja kończyn dolnych
 • Pielęgnacja kończyn górnych
 • Kasy fiskalne i inne urządzenia sklepowe
 • Kupiec – handlowiec
 • Etyka zawodowa i kultura języka w kontaktach interpersonalnych
 • Bukieciarz – florysta
 • Fryzjerstwo damskie
 • Fryzjer
 • Manicure – pedicure
 • Kurs kroju i szycia
 • Masaż leczniczy
 • Tapicer
 • Kurs fryzjerski – doskonalący
 • Krawiec – szwacz
 • Pedicure leczniczy
 • Wizaż
 • Handlowiec
 • Profesjonalny magazynier z obsługą wózka jezdniowego, kasy fiskalnej i komputera
 • Przedstawiciel handlowy
 • Blacharz
 • Ogrodnik
 • Ślusarz
 • Blacharz samochodowy
 • Kamieniarz
 • Kominiarz
 • Koszykarz – plecionkarz
 • Kowal
 • Lakiernik
 • Ogrodnik terenów zieleni
 • Europejskie komputerowe prawo jazdy
 • Masaż
 • Telemarketing
 • Pracownik socjalny
 • Kasjer walutowo – złotowy
 • Szwacz
 • Pilot wycieczek
 • Lakiernik samochodowy
 • Perukarstwo
 • Kurs usupełniający w zakresie szacowania nieruchomościami
 • Kurs specjalistyczny w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
 • Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania nieruchomościami
 • Zarządzanie we wspólnotach mieszkaniowych

BUDOWNICTWO

 • Tynkarz
 • Posadzkarz
 • Glazurnik
 • Monter ścianek działowych i sufitów podwieszanych
 • Monter elewacji z tworzyw sztucznych (siding)
 • Kosztorysowanie robót budowlanych
 • Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • Monter instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (i węzła ciepłowniczego)
 • Betoniarz
 • Brukarz
 • Stolarz budowlany
 • Układanie kanalizacji zewnętrznych z tworzyw sztucznych
 • Nowoczesne technologie w budownictwie
 • Murarz
 • Cieśla
 • Dekarz
 • Malarz
 • Technolog robót wykończeniowych z zakresu: Murarz – tynkarz, Malarz – tapeciarz, Glazurnik – posadzkarz, Sucha zabudowa wnętrz
 • Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Betoniarz – zbrojarz
 • Monter izolacji budowlanych
 • Monter konstrukcji budowlanych
 • Monter okien i drzwi balkonowych
 • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
 • Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy

GASTRONOMIA

 • Kelner
 • Organizacja przyjęć okolicznościowych
 • Cukiernik
 • Rzeźnik – wędliniarz
 • Bufetowy
 • Barman
 • Barman – mixer
 • Garmażer
 • Kucharz
 • Kucharz małej gastronomii
 • Piekarz

PEDAGOGICZNE

 • Dysfunkcje rozwojowe – przyczyny, trudności, terapia
 • Kurs instruktażowy dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs dla organizatorów, wychowawców i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placowek dla dzieci upośledzonych umysłowo
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki
 • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczej
 • Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie"
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny – jezyk angielski
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny – jezyk francuski
 • Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny – jezyk niemiecki
 • Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych
 • Choreoterapia
 • Nowoczesne planowanie edukacji w przedszkolu
 • Podstawy psychologi – psychologia pracy
 • Opiekun w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • Szkolenie przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Nowoczesne metody kształcenia dorosłych
 • Kierownik wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
 • Wychowawca kolonijny
 • Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

OBSŁUGA BIUROWA

 • Sekretarka – asystentka szefa
 • Koszystanie z Internetu
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Kurs rachunkowości dla samodzielnych ksiegowych
 • Pracownik ds. kadrowo-płacowych
 • Pracownik biurowy ds. socjalnych
 • Magazynier
 • Samodzielny księgowy – bilansista
 • Obsługa komputera I i II stopnia
 • Sprzedaż i magazynowanie
 • Asystent ds. personalnych w małych i średnich firmach
 • Księgowość elektroniczna
 • Kurs komputerowy dla zaawansowanych
 • Projektowanie stron internetowych
 • Podstawy obsługi komputera
 • Podstawy księgowości z księgowością podatkową
 • Pracownik magazynowy z fakturowaniem
 • Pracownik handlowy z obsługą kas fiskalnych
 • Pracownik ds. kadrowo-płacowych oraz obsługa programów "Płatnik" i " Płace"
 • Grafika komputerowa i internet w kreowaniu wizerunku firmy
 • Pakiet biurowy z podstawami zagadnień kadrowo-płacowych
 • Ksiegowość komputerowa
 • Corel Draw!
 • Adobe Photoshop
 • MS Office – zastosowanie profesjonalne
 • Kształtowanie kontaktów z mediami
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Tworzenie i publikowanie witryn internetowych
 • Grafika komputerowa z pakietem Corel
 • Projektowa nie dwuwymiarowe i trójwymiarowe z wykorzystaniem programu AutoCad
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych w MySQL na przykładzie budowania sklepu internetowego
 • Służba przygotowawcza w służbie cywilnej
 • Podstawy programowania w języku C++
 • Wstęp do programowania w języku Java
 • Nauka bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputerowej
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL)
 • Specjalista ds. zamówień publicznych
 • Pracownik ds. kadrowych i płacowych

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza
 • Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin
 • Stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji
 • Podstawy ekorozwoju
 • Małe i średnie przedsię biorstwo – regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska

OCHRONA ZDROWIA

 • Ratownictwo drogowe
 • Aromaterapia
 • Opiekunka
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Opiekunka domowa
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Ortoptystka
 • Protetyk słuchu
 • Opiekunka dziecięca
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Pierwsza pomoc w wypadkach przy pracy
 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Dzienny opiekun
 • Asystent rodziny

OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ

 • Konserwator dźwigów budowlanych
 • Konserwator żurawi wieżowych
 • Konserwator żurawi samojezdnych
 • Konsrewator żurawi stałych, prznośnych i przewoźnych
 • Hakowy dźwignic
 • Konserwator dźwigników
 • Kurs dla drwali – operatorów pilarki
 • Młynarz – operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • Monter – operator wyrobów z tworzyw sztucznych
 • Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Operator koparko – ładowarek w zakresie III klasy uprawnień
 • Operator spycharek w zakresie III klasy uprawnień
 • Operator koparek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień
 • Operator ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień
 • Operator pił mechanicznych do ścinki drzew w zakresie II klasy uprawnień
 • Operator betoniarek w zakresie III klasy uprawnień
 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg w zakresie III klasy uprawnień
 • Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w zakresie III klasy uprawnień
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Konserwator wciągników i wciągarek
 • Konserwator układnic magazynowych
 • Konserwator suwnic ogólnego przeznaczenia
 • Konserwator suwnic specjalnych
 • Konserwator dźwigów osobowych, towarowych z obsługą, towarowych i towarowych małych
 • Eksploatacja sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza
 • Drwal – operator pilarki
 • Prace na drzewach stojących
 • Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
 • Obsługa dźwigników
 • Obsługa dźwigów budowlanych
 • Obsługa dźwigów towarowych
 • Obsługa żurawi wieżowych
 • Obsługa żurawi samojezdnych
 • Obsługa żurawi stacjonarnych, przenośnych i przewoźnych
 • Obsługa podestów ruchomych
 • Obsługa suwnic
 • Obsługa cięgników
 • Obsługa układnic magazynowych
 • Obsługa urządzeń do manipulacji kontenerami
 • Obsługa dźwignic linotorowych
 • Obsługa wyciągów narciarskich
 • Bepieczna obsługa urządzeń sterylizacyjnych
 • Eksploatacja autoklawów
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik – monter maszyn i urządzeń
 • Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • Mechanik pojazdów samochodowych

ENERGETYCZNE

 • Eksploatacja instalacji elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV
 • Instalacje elektroenergetyczne oraz urządzenia napędowe i oświetlenia elektrycznego o napięciu do 1kV
 • Urządzenia instalacje i sieci energetyczne – obsługa, konserwacja, naprawy, montaż oraz kierowanie i nadzór
 • Odnawialne źródła energii
 • Elektryk
 • Monter elektronik
 • Elektromechanik
 • Monter instalacji gazowych
 • Zasady eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych
 • Urządzenia, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV
 • Urządzenia, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu 1 kV
 • Urządzenia, instalacji i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kV
 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym

BHP I PPOŻ.

 • Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest
 • Szkolenie osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Przestrzeganie zasad higieny
 • Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja w małych i średnich przedsiębiorstwach wprowadzających system HACCP
 • Praktyczne aspekty realizacji zasad GHP/GMP oraz wdrażania systemu HACCP w zakładzie
 • Metodyka instruktażu bhp na stanowisku pracy
 • BHP dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp
 • BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • BHP dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • BHP dla pracowników administracyno-biurowych

ROLNICTWO I AGROBIZNES

 • Przedsiębiorczość w agrobiznesie
 • Agroturystyka
 • Rolnik, producent i zbieracz ziół
 • Rybactwo stawowe
 • Pielęgnacja, podkuwanie i wykorzystanie koni w hipoterapii i jeździectwie rekreacyjnym
 • Pszczelarz
 • Rolnik
 • Rybak śródlądowy

BIZNES I AKTYWIZACJA ZAWODOWA

 • Mała przedsiębiorczość
 • Zarządzanie małą firmą
 • Wypalenie zawodowe
 • Doradca podatkowy
 • Podstawy kształtowania kariery zawodowej
 • Doradca zawodowy
 • Aktywizacja psychospołeczna długotrwale bezrobotnych i niskich kwalifikacjach
 • Menedżer małego i średniego przedsiębiorstwa
 • Doskonalenie kompetencji społecznych
 • Przedsiębiorczość
 • Doskonalenie umiejętności asertywnych zachowań i komunikacji interpersonalnych
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
 • Logistyka dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Małe i średnie przedsię biorstwo – regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska
 • Wierzytelność w firmie – zabezpieczenia, obrót i windykacja
 • Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja w małych i średnich przedsiębiorstwach wprowadzających system HACCP
 • Prowadzenie negocjacji
 • Asertywność i zarządzanie stresem
 • Interakcje personalne

SPAWANIE I PROCESY POKREWNE

 • Lutowanie rur miedzianych lutem miękkim i twardym
 • Operator zgrzewarek oporowych (zgrzewaczy)
 • Operator urządzeń do napawania plazmowego
 • Prostowanie płomieniowe
 • Zgrzewanie punktowe i garbowe blach
 • Lutozgrzewanie elementów aparatury elektrycznej i cieplnej
 • Zrobotyzowane zgrzewanie punktowe blach stalowych
 • Język angielski – dla spawaczy
 • Szkolenie ręcznych przecinaczy termicznych
 • Szkolenie zgrzewaczy rur z termoplastycznych tworzyw sztucznych
 • Spawanie elektrodami otulonymi
 • Spawanie metodą MAG
 • Spawanie metodą TIG
 • Spawanie gazowe
 • Spawanie metodą MIG
 • Spawanie metodą TIG blach i rur z aluminium i jego stopów
 • Podstawy języka niemieckiego ze słownictwem specjalistycznym dla spawaczy
 • Podstawy języka hiszpanskiego ze słownictwem spacjalistycznym dla spawaczy
 • Spawanie acetylenowo-tlenowe 311-1
 • Spawanie acetylenowo-tlenowe 311-2
 • Spawanie acetylenowo-tlenowe 311-3
 • Spawanie łukowe elektrodą otuloną 111-1
 • Spawanie łukowe elektrodą otuloną 111-2
 • Spawanie łukowe elektrodą otuloną 111-3
 • Spawanie metodą TIG 141-1
 • Spawanie metodą TIG 141-2
 • Spawanie metodą TIG 141-3
 • Spawanie metodą MIG lub MAG 131/135- 1
 • Spawanie metodą MIG lub MAG 131/135- 2
 • Spawanie metodą MIG lub MAG 131/135- 3

TRANSPORT I SPEDYCJA

 • Obsługa stacji paliw
 • Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Szkolenie diagnostów w zakresie przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów
 • Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
 • Obsługa wózków jezdniowych
 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych
 • Obsługa wózków jezdniowych naładownych
 • Obsługa wózków jezdniowych unoszących
 • Bezpieczna wymiana butli
 • Szkolenie osób zatrudnionych przy napełnianiu zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych w ruchu kolejowym, drogowym, żegludze śródlądowej
 • Szkolenie w zakresie transportu drogowego taksówką
 • Magazynowanie towarów niebezpiecznych
 • Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy
 • Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym
 • Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym
 • Kierowca operator wóków jezdniowych
 • Przewoźnik wykonujący transport drogowy osób
 • Przewoźnik wykonujący transport drogowy rzeczy
 • Napełnianie zbiorników przenośnych
 • Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
 • Obsługa urzadzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem ziemnym (CNG)

PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

Kursy kwalifikacyjne

 • Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Pielęgniarstwo Opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych

Kursy specjalistyczne

 • Szczepienia ochronne
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 • Edukator w cukrzycy
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa
 • Terapia bólu ostrego
 • Podstawy dializoterapii
 • Leczenie ran
 • Podstawy opieki paliatywnej
 • Wykonywanie i ocena testów skróconych
 • Wykonywanie badania spirometrycznego
 • Endoskopia
 • Żywienie enteralne i parenteralne

Kursy specjalizacyjne

 • Pielęgniarstwo ratunkowe
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych

INNE

 • Kurs przygotowujący do egzaminu na tytuł czeladnika w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej
 • Podstawy języka migowego
 • Szkolenie myśliwych