Slide background

Logistyka w magazynie

Kurs dla kandydatów na diagnostę samochodowego – rozpoczęcie 23 listopada 2019 r.

Rozpoczęcie kursu: 23 listopada 2019 r.

Cel kursu: 

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego, oraz pracy na stanowisku diagnosty pojazdów samochodowych (metody kontroli, przyrządy, dokumentacja).

Wymagane wykształcenie i praktyka:

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków dotyczących wykształcenia i posiadanej praktyki, tj. posiada:

  1. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów lub
  2. średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, lub
  3. wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów lub

średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

W ramach kursu uczestnik otrzymuje materiały dydaktyczne oraz testy 

Cena szkolenia: 2200 zł.