Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego

1. Kurs przeznaczony jest dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych dowolnego kierunku, zakładu kształcenia nauczycieli oraz odpowiednio jednym ze świadectw potwierdzających znajomość języka angielskiego.

2. Struktura kursu:

komponent psychologiczno-pedagogiczny
metodyka nauczania języka angielskiego (język wykładowy – angielski)
wiedza o krajach anglojęzycznych (język wykładowy – angielski)
gramatyka pedagogiczna (język wykładowy – angielski)
Absolwenci uzyskują pełne kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkole.

3. Liczba godzin: 280
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS (DzU z 2009 r. nr 200 poz. 1537)

4. Koszt : 1300 zł