Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs kwalifikacyjny z tyflopedagogiki

Kurs będzie realizowany według programu MEN – Warszawa – styczeń 1993

1. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i wychowawców pracujacych w placówkach dla dzieci niewidomych i niedowidzących, którzy maja przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają kwalifikacji specjalistycznych do pracy z dziećmi z defektami wzroku.

2. Warunkiem ukończenia kursu będzie
aktywny udział w zajęciach
zdanie egzaminów z następujących przedmiotów:
Pedagogika specjalna
Tyflopedagogika
Psychologiczne podstawy rewalidacji dzieci niewidomych i słabowidzących
Metodyka nauczania i wychowania dzieci niewidomych i słabowidzących
napisanie dwóch prac kontrolnych

Liczba godzin: 270

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS (DzU z 2009 r. nr 200 poz. 1537)

Koszt : 1300 zł