Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki

Kurs zostanie zrealizowany wg programu „Kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo” MEN, Warszawa –grudzień 1992.

1.Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego, którzy ukończyli studia wyższe (lub SN) i mają przygotowanie pedagogiczne

2.Warunkiem ukończenia kursu będzie:
• aktywny udział w zajęciach
• zdanie egzaminów z następujących przedmiotów:

Pedagogika specjalna
Oligofrenopedagogika
Podstawy psychologiczne rewalidacji upośledzonych umysłowo
Metodyka nauczania i wychowania lekko upośledzonych umysłowo
Metodyka wychowania głębiej upośledzonych umysłowo

• napisanie 4 prac kontrolnych

3. Liczba godzin: 270
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS (DzU z 2009 r. nr 200 poz. 1537)

4. Koszt : 1400,00 zł