Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

Kurs zostanie zrealizowany wg programu „Kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej” MEN, Warszawa- styczeń 1993r.

Kurs jest przeznaczony dla kwalifikowanych nauczycieli nauczania początkowego, pedagogów i psychologów szkolnych oraz pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu szkolnym dzieci w klasach I-III.

Warunkiem ukończenia kursu będą:

• Aktywny udział w zajęciach
• Zdanie egzaminów z następujących przedmiotów:

-Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
-Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla -dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
-Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznym trudnościami w nauce czytania i pisania
-Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
-Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
-Organizacja procesu terapeutycznego

• Napisanie prac kontrolnych z następujących przedmiotów:

-Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
-Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
-Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
-Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
-Organizacja procesu terapeutycznego

3. Liczba godzin: 270
Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS (DzU z 2009 r. nr 200 poz. 1537)

4. Koszt : 1400,00 zł