Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele, wychowawcy i psycholodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą autystyczną, którzy mają przygotowanie pedagogiczne, ale nie posiadają kwalifikacji specjalistycznych do pracy z nimi.

Kurs organizowany jest na podstawie programu MEN z 2005 r. w wymiarze: 350 godz. zajęć dydaktycznych oraz 150 godz. praktyk.

Ramowy program kursu:
Moduł I – Przedmioty psychologiczno-pedagogiczne
1) Pedagogika specjalna.
2) Elementy psychologii klinicznej małego dziecka.
3) Wczesny autyzm dziecięcy.

Moduł II – Dydaktyka
1) Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych.
2) Nauczanie i wychowanie uczniów autystycznych.

Moduł III – Przedmioty uzupełniające
1) Stymulacja umysłów i integracja sensoryczna.
2) Metody komunikacji alternatywnej.
3) Stymulacje rozwoju psychoruchowego małego dziecka.

Moduł IV
Kompetencje instytucjonalne w pracy nauczyciela terapeuty, prawo oświatowe.

Moduł V
Praktyki pedagogiczne.

Kurs rozpocznie się po zebraniu grupy – min. 20 osoby.
Koszt kursu: 2000 złotych (istnieje możliwość wpłaty w ratach).
Opłata za kurs może ulec zmianie w zależności od ilości uczestników.

Absolwent kursu otrzymuje świadectwo zgodne ze wzorem zawartym w rozp. MEN z 19 listopada 2009 r., potwierdzające kwalifikacje w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci autystycznych.

Wymagane dokumenty:
1. Formularz zgłoszeniowy (www.cdzn.pl)
2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów
3. Kserokopia dowodu osobistego
4. Zaświadczenie o zatrudnieniu z miejsca pracy

Serdecznie zapraszamy!