Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”

Kurs będzie realizowany według programu MEN – Warszawa 1999

1. Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele (w rozumieniu Karty Nauczyciela)
2. Warunkiem ukończenia kursu będzie zdanie egzaminów z następujących przedmiotów:

• Podstawy wychowania do życia w rodzinie
• Zagadnienia biomedyczne
• Zagadnienia seksuologiczne
• Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne

oraz uzyskanie zaliczenia z przedmiotu:
Metodyka i dydaktyka przedmiotu

Liczba godzin: 250

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS (DzU z 2009 r. nr 200 poz. 1537)

Koszt : 1300 zł