Kurs operatora koparko – ładowarki

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Celem kursów jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Operator koparko – ładowarki – klasa III – wszystkie

Planowany termin kursu: 04.03.2022 r. godz. 15:00

Operator koparki jednonaczyniowej – klasa III do 25 ton

Planowany termin kursu: 04.03.2022 r. godz. 15:00

Operator ładowarek jednonaczyniowych – klasa III do 20 ton

Planowany termin kursu: 04.03.2022 r. godz. 15:00

Operator spycharek – klasa III do 110 kW

Planowany termin kursu: 04.03.2022 r. godz. 15:00

Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż

Planowany termin kursu: 19.03.2022 r. godz. 09:00

Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym – wszystkie

Planowany termin kursu: 19.03.2022 r. godz. 09:00

Pilarki mechaniczne do ścinki drzew – wszystkie

Planowany termin kursu: 19.03.2022 r. godz. 09:00

* w przypadku realizacji dwóch specjalności – zniżka 10% na drugą specjalność.

Cena za szkolenie zawiera: szkolenie teoretyczne i praktyczne, materiały szkoleniowe, opłatę za egzamin państwowy 

Warunki przyjęcia na kurs:

  • wykształcenie: minimum podstawowe,
  • wiek: ukończone 18 lat,
  • badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora urządzeń technicznych danego typu

W przypadku skierowania na szkolenie zorganizowanych grup istnieje możliwość negocjacji cen.

Tel. kom. 662 318 947

Michał Biały:

michal.bialy@zdz.kalisz.pl

Jerzy Poprawa:

j.poprawa@zdz.kalisz.pl