Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli: Pedagogiczny, Oligofrenopedagogika, Zarządzanie oświatą – rozpoczęcie październik 2014

W październiku rozpoczęły się kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli:

  1. Pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli – 270 godz.
  2. Oligofrenopedagogika dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo – 270 godz.
  3. Zarządzanie oświatą – 210 godz.

Październik – listopad – PRZYJMUJEMY ZGŁOSZENIA