Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo pediatryczne

Informacje dla uczestników – terminy zjazdów

 I zjazd:

 • 13.03.2015 godz. 15:00
 • 14.03.2015 godz. 9:00
 • 15.03.2015 godz. 9:00

II zjazd:

 • 17.04.2015 godz. 15:00
 • 18.04.2015 godz. 9:00
 • 19.04. 2015 godz. 9:00

III zjazd:

 • 22.05.2015 godz. 15:00
 • 23.05.2015 godz. 9:00
 • 24.05.2015 godz. 9:00

IV zjazd:

 • 19.06.2015 godz. 15:00
 • 20.06.2015 godz. 9:00
 • 21.06. 2015 godz. 9:00

Cel kursu:

Przygotowanie pielęgniarki specjalistki, która będzie posiadać wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne w zakresie:

 • rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, planowania oraz sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym z uwzględnieniem jego potrzeb biologicznych i psychologicznych;
 • edukacji zdrowotnej dziecka i rodziny,
 • efektywnej samodzielnej pracy w związku z rozwiązywaniem problemów zdrowotnych i społecznych dzieci i młodzieży oraz współdziałania w tym zakresie z rodziną, szkołą oraz innymi instytucjami i organizacjami społecznymi.