Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Celem programu jest przygotowanie pielęgniarki rodzinnej do samodzielnego wykonywania zadań niezbędnych dla zapewnienia skutecznej opieki pielęgniarskiej nad jednostką, rodziną, grupą społeczną.

Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602
i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Plan nauczania

Teoria:

 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna w rodzinie
 • Problemy zdrowotne występujące w różnych etapach życia człowieka

Staż:

OBLIGATORYJNY
 • Poradnia chorób płuc i gruźlicy
 • Poradnia zdrowia psychicznego lub odwykowa
 • Poradnia uzależnień dzieci i młodzieży
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia cukrzycowa
 • Praca w środowisku
FAKULTATYWNY (jedna placówka do wyboru)
 • Gabinet promocji zdrowia
 • Poradnia opieki paliatywnej
 • Oddział szybkiej diagnostyki