Slide background

Placówki stażowe zlokalizowane
w pobliżu miejsca organizacji szkolenia!

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych odnośnie zachowania się w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia.

Program szkolenia dopasowany jest do specyfiki pracy i potencjalnych zagrożeń z nią związanych. Szkolenia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę medyczną, posiadającą doświadczenie w przeprowadzeniu kursów z zakresu pierwszej pomocy. Do zajęć praktycznych, używamy specjalistycznego sprzętu z zakresu medycyny ratunkowej.

Czas szkolenia wynosi 6 godzin.

Po przeprowadzeniu szkolenia każdy z uczestników, posiada teoretyczne wiadomości oraz praktyczne umiejętności jak skutecznie postępować w przypadkach zagrożenia życia, a także jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto każdy z uczestników szkolenia potrafi wykorzystać automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED).

Wszystkie osoby otrzymują zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

PROGRAM SZKOLENIA: 

Zajęcia teoretyczne:

  • Nagłe zatrzymanie krążenia – rozpoznanie i postępowanie;
  • Odrębności postępowania w sytuacjach szczególnych ( zadławienie, zatrucie, )
  • Wstrząs anafilaktyczny – rozpoznanie i postępowanie;
  • Postępowanie przedszpitalne;

Zajęcia praktyczne:

  • Rozpoznanie zatrzymania krążenia na podstawie oceny przytomności, udrożnienia dróg oddechowych i ocena oddechu;
  • Rozpoznanie westchnięć lub nieprawidłowych oddechów jako oznak zatrzymania krążenia u nieprzytomnej niereagującej osoby;
  • Nauka skutecznych uciśnięć klatki piersiowej oraz oddechów ratowniczych;
  • Obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED).