Slide background

Wsparcie sprzedaży

Manicure, pedicure z elementami kosmetyki

Informacje o kursie:

* 100 godzin zajęć dydaktycznych w programie szkolenia,
* elastyczny system zajęć,
* wykwalifikowana kadra wykładowców,
* możliwość regulowania płatności za kurs w ratach.

Cel kursu:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w charakterze kosmetyczki, manicurzystki i pedicurzystki.

Program szkolenia:

1. Anatomia z fizykoterapią
2. Dermatologia
3. Chemia surowców kosmetycznych
4. Bhp i wybrane zagadnienia z prawa pracy
5. Zajęcia praktyczne

Absolwenci kursu otrzymują:

„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” (druk zgodny z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 622)