Slide background

Profesjonalna obsługa biura

Profesjonalna obsługa biura

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

Na obecnym rynku mianem pracownika administracyjno-biurowego można określić zarówno osoby zajmujące stanowisko sekretarki, jak i osoby zajmujące się prowadzeniem zaopatrzenia w firmie, ewidencji  magazynowej, prostych czynności kadrowych i księgowych.

Bardzo trudne jest jednoznaczne określenie, jakie miejsce w firmie zajmuje pracownik administracyjno-biurowy, co należy do jego obowiązków.

Każdy pracodawca sam nakreśla zakres kompetencji  pracownikowi, któremu powierza pełnienie takiej funkcji. Dlatego też proponowany program szkolenia ma na celu wyposażyć potencjalnych pracowników administracyjno-biurowych w podstawowe umiejętności, z których można będzie uniwersalnie korzystać bez względu na zakres wykonywanych zadań.

Program poszerzony o zagadnienia (język angielski, elementy geografii turystycznej, organizacja przyjęć, pierwsza pomoc, elementy estetyki wyglądu zewnętrznego) wybrane z programu P-133 „Sekretarka – asystentka szefa” może stanowić podstawę do realizacji atrakcyjnego i uaktualnionego kursu na nowoczesną sekretarkę.

 

Cel kursu

Celem jest wyposażenie każdego z uczestników kursu w zakres umiejętności niezbędnych do samodzielnego wykonywania obowiązków w charakterze pracownika administracyjno-biurowego. Zwrócenie uwagi uczestnikom kursu na poczucie odpowiedzialności za podawaną i przyjmowaną informację.

 

Charakterystyka uczestnika kursu

  • wykształcenie minimum średnie;
  • pożądany jest staż pracy na stanowisku administracyjnym minimum 6 miesięcy;
  • komunikatywność.

 

Charakterystyka absolwenta kursu

  • znać i umieć prowadzić korespondencję;
  • znać i umieć segregować i archiwizować dokumentację;
  • umieć nawiązywać i prowadzić rozmowy z partnerami i klientami firmy;
  • umieć organizować czas i miejsce pracy;
  • posiadać umiejętność kojarzenia, spostrzegawczość;
  • znać zasady i metody dobrej współpracy w grupie i z kierownictwem firmy;
  • znać obsługę maszyn i urządzeń biurowych (faks, ksero, komputer).