Studia podyplomowe uzupełniające dla nauczycieli

UWAGA: NAUCZYCIELE – ABSOLWENCI KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH 

Studia podyplomowe uzupełniające są organizowane przez Wyższą Szkołą Uni-Terra w Poznaniu we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a.

Miejsce realizacji studiów podyplomowych: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2a.

Studia podyplomowe uzupełniające są adresowane dla nauczycieli, którzy ukończyli wcześniej kurs kwalifikacyjny o tej samej specjalności. W ramach studiów podyplomowych uzupełniających słuchacz realizuje skrócony proces kształcenia polegający na uzupełnieniu różnic programowych. Podyplomowe studia uzupełniające obejmują 180 godz. zajęć dydaktycznych oraz praktyk zawodowych.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia dwusemestralnych podyplomowych studiów kwalifikacyjnych

Studia trwają 2 semestry  październik 2019 – maj 2020.

Koszt studiów: 200 PLN  – opłata wpisowa oraz czesne – 950 PLN.

Studia podyplomowe uzupełniające z zakresu:

1.         Oligofrenopedagogika        – 220 godz.  (120 godz. praktyk, 40 godz. zajęcia stacjonarne, 60 godz. praca własna)
2.         Przygotowanie pedagogiczne        – 220 godz.  (150 godz. praktyk, 40 godz. zajęcia stacjonarne, 30 godz. praca własna)
3.         Terapia pedagogiczna        – 180 godz.  (60 godz. praktyk, 60 godz. zajęcia stacjonarne, 60 godz. praca własna)
4.         Surdopedagogika       – 220 godz.  (120 godz. praktyk, 40 godz. zajęcia stacjonarne, 60 godz. praca własna)
5.         Tyflopedagogika        – 220 godz.  (120 godz. praktyk, 40 godz. zajęcia stacjonarne, 60 godz. praca własna)
6.         Wychowanie do życia w rodzinie        – 180 godz.  (60 godz. praktyk, 60 godz. zajęcia stacjonarne, 60 godz. praca własna)
7.         Pedagogika lecznicza        – 220 godz.  (120 godz. praktyk, 40 godz. zajęcia stacjonarne, 60 godz. praca własna)
8.         Pedagogika opiekuńczo wychowawcza        – 180 godz.  (60 godz. praktyk, 60 godz. zajęcia stacjonarne, 60 godz. praca własna)
9.         Bibliotekoznawstwo        – 180 godz.  (60 godz. praktyk, 60 godz. zajęcia stacjonarne, 60 godz. praca własna)
10.    Zarządzanie oświatą       – 180 godz.  (60 godz. praktyk, 60 godz. zajęcia stacjonarne, 60 godz. praca własna)

STUDIA PODYPLOMOWE UZUPEŁNIAJĄCE – KALISZ – WYKAZ KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

ZDZ Kalisz – Studia podyplomowe uzupełniające 2019-2020

STUDIA PODYPLOMOWE UZUPEŁNIAJĄCE – KALISZ – WYSOKOŚĆ CZESNEGO

Pełen opis kierunków studiów podyplomowych oraz zasady rekrutacji pod adresem:

http://wsuniterra.pl/studia-podyplomowe-dla-nauczycieli/kalisz/studia-podyplomowe-uzupelniajace-w-kaliszu/