Szkolenia energetyczne

Zapraszamy na szkolenia energetyczne!

Najwyższy poziom szkolenia, egzaminy i kawalifikacje przed własną komisją URE działającą przy ZDZ Poznań

Zakres uprawnień:

Gr. 1 – Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne m.in.:
– Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
– Zespoły prądotwórcze,
– Urządzenia elektrotermiczne i do elektrolizy.
Gr. 2 – Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne m.in.:
– Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe
– Sieci i instalacje cieplne,
– Wymienniki ciepła,
– Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
– Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
– Sprężarki.
Gr. 3 – Urządzenia, instalacje i sieci gazowe m.in.:
– Urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
– Sieci gazowe.
– Urządzenia i instalacje gazowe.

Prowadzimy szkolenia zarówno „od podstaw”, jak również seminaria aktualizujące wiedzę branżową i przygotowujące do zdania egzaminów kwalifikacyjnych E/D w grupach 1, 2, 3