Slide background

Bezpieczeństwo
w transporcie

Zapraszamy na szkolenia transportowe!

W ofercie szkolenia dla spedytorów, kierowców, magazynierów

W ramach szkoleń współpracujemy z takimi jednostkami jak Urzędem Dozoru Technicznego, Instytutem Transportu Samochodowego, Urzędem Marszałkowskim w zakresie szkoleń ADR, CPC, Operatorów i konserwatorów urządzeń poddozorowych.

L.p.

Nazwa specjalności

1.       Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Egzamin kwalifikacyjny przed Urzędem Dozoru Technicznego

Ważność uprawnień 10 lat

 
Wózek widłowy II wjo
2.       Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

(uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

Egzamin kwalifikacyjny przed Urzędem Dozoru Technicznego

Ważność uprawnień 5 lat

 
Wózek widłowy I wjo II wjo
3.        Żurawie przewoźne i przenośne(uprawnia do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

Egzamin kwalifikacyjny przed Urzędem Dozoru Technicznego

Ważność uprawnień 10 lat

 
Żurawie przenośne
4.        Żurawie samojezdne(uprawnia do obsługi żurawi samojezdnych, przewoźnych i przenośnych oraz stacjonarnych)

Egzamin kwalifikacyjny przed Urzędem Dozoru Technicznego

Ważność uprawnień 5 lat

 
Żuraw samojezdny
5.       Podesty ruchome przejezdne

Egzamin kwalifikacyjny przed Urzędem Dozoru Technicznego

Ważność uprawnień 5 lat

 
Podesty ruchome
6.       Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Egzamin kwalifikacyjny przed Urzędem Dozoru Technicznego

Ważność uprawnień 10 lat

 
Wciągniki
7.       Suwnice wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Egzamin kwalifikacyjny przed Urzędem Dozoru Technicznego

Ważność uprawnień 10 lat

 
Suwnica

Zapraszamy na szkolenia:

  • okresowe dla kierowców zawodowych – 35h w dowolnym tempie.
  • ADR
  • Certyfikat Kompetencji Przewoźnika
  • i wiele innych wedle potrzeb branży transportowej