Szkoły ZDZ w Kaliszu

SZKOŁY ZDZ W KALISZU

NAUKA BEZPŁATNA

            TECHNIKUM

4 letnie technikum dla młodzieży

Kierunki kształcenia:

· TECHNIK LOGISTYK

· TECHNIK DROGOWNICTWA

· TECHNIK TECHNOLOGII     ODZIEŻY

 

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

3 letnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży

Kierunki kształcenia:

· OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

· MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH

· KRAWIEC

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

DLA DOROSŁYCH

3 letnie liceum ogólnokształcące

 – absolwenci gimnazjów i szkoły podstawowej (starego typu) – 3 lata nauki,

– absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej – 2 lata nauki

UWAGA – UCZNIOWIE TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

W ramach nauki w szkołach oferujemy zdobycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji poprzez udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach:
· Kurs na prawo jazdy kategorii „B” (dla wszystkich uczniów),
· Doradztwo zawodowe i wzrost kompetencji społecznych
(dla wszystkich uczniów),

Ponadto bezpłatny udział w jednym z niżej wymienionych kursów (do wyboru):
· Operator koparko-ładowarki,
· Programowanie obrabiarek CNC,
· Kurs spawania,
· Operator wózków jezdniowych,
· Stylizacja i wizaż.

TECHNIKUM ZDZ W KALISZU

4 letnie technikum dla młodzieży

Kwestionariusz osobowy – Technikum

Kierunki kształcenia:

  • TECHNIK LOGISTYK

To specjalista w dziedzinie zarządzania i dystrybucji towarów podczas procesów transportowych oraz monitorowania i organizowania przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji.

Kwalifikacje zdobywane przez ucznia w ramach szkoły:

K1 A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania,

K2 A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych,

K3 A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

  • TECHNIK BUDOWY DRÓG

Zdobywa kompetencje i wiedzę w zakresie budownictwa ogólnego oraz technologii wykonywania robót ziemnych i nawierzchniowych. Posiada znajomość maszyn stosowanych w budownictwie i wykorzystania odpowiedniego oprogramowania  komputerowego do sporządzania kosztorysów.

Kwalifikacje zdobywane przez ucznia w ramach szkoły:

K1 B.2. – Wykonywanie robót drogowych,

K2 B.32. – Organizacja robót związanych z utrzymaniem dróg i obiektów mostowych,

K3 B.30. – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej,

  • TECHNIK TECHNOLOGII ODZIEŻY

To specjalista zajmujący się projektowaniem ubiorów, a także planowaniem czynności związanych z wykonywaniem i produkcją wyrobów odzieżowych.  Absolwent prezentowanego kierunku posiada wiedze w zakresie projektowania i modelowania wykorzystując w tym celu programy komputerowe.

Kwalifikacje zdobywane przez ucznia w ramach szkoły:

K1 A.12. – Wykonywanie usług krawieckich

K2 A.48. – Projektowanie wyrobów odzieżowych

K3 A.49. – Organizacja wytwarzania procesów odzieżowych

BRANŻOWA SZKOŁA ZAWODOWA

3 letnia branżowa szkoła I stopnia dla młodzieży

Kwestionariusz osobowy – Zawodowa

Kierunki kształcenia:

  • OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

To zawód przyszłości, poszukiwany przez wiodące firmy branży lotniczej z regionu kaliskiego. Zdobywając wiedzę w tym zawodzie, uczeń poznaje techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń za pomocą nowoczesnych obrabiarek CNC. Oprócz wiedzy w zakresie  obsługi  maszyn uczy się programowania obrabiarek CNC oraz technologii produkcji.

Kwalifikacje zdobywane przez ucznia w ramach szkoły:

K1 M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających,

  • OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH

To specjalista w zakresie eksploatacji maszyn stosowanych obecnie przy wykonywaniu prac budowlanych  i drogowych.  Ponadto absolwent posiada wiedze w zakresie dokumentacji projektowej oraz odpowiedniego wykonywania robót ziemnych.

Kwalifikacje zdobywane przez ucznia w ramach szkoły:

K1 B.1. Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych,

K2 B.2. Wykonywanie robót drogowych.

  • KRAWIEC

To zawód deficytowy poszukiwany obecnie na rynku pracy przez wielu pracodawców podczas nauki uczeń poznaje techniki szycia poszczególnych tkanin, dobru odpowiednich maszyn szwalniczych oraz jak wykonywać rysunki modelowe – szablony wyrobów odzieżowych.

Kwalifikacje zdobywane przez ucznia w ramach szkoły:

K1 A.12. Wykonywanie usług krawieckich,

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

(o uprawnieniach szkoły publicznej)

– dla absolwentów: szkoły podstawowej (starego typu), gimnazjum – -okres nauczania: 3 lata (6 semestrów)

– dla absolwentów: zasadniczej szkoły zawodowej – okres nauczania: 2 lata (4 semestry)

62-800 Kalisz, ul. Skalmierzycka 2A
tel. (062) 767-40-88 wew. 22 lub 25, tel./fax (062) 757-46-56

Nauka w systemie zaocznym

Absolwenci Liceum mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.