Uzyskaj kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy – Operator CNC – 24 sierpnia 2019 r.