Uzyskaj kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy – Operator CNC – 29 czerwca 2019 r.