Uzyskaj kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy – Operator CNC – 12 października 2019 r.