Z komputerem na Ty – bezpłatne szkolenia komputerowe

EFS_Samorzad_kolor

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Nabycie kompetencji w zakresie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie kompetencji cyfrowych na poziomie A zgodnie ze standardem wymagań dla kompetencji informatycznych (Digital Competence Framework – DIGCOMP).
Zakres ramowy szkolenia:
• Informacja i komunikacja w sieci Internet,
• Tworzenie treści informatycznych – praca z edytorem tekstów i arkuszem kalkulacyjnym,
• Bezpieczeństwo w sieciach i internecie,
• Rozwiązywanie problemów technicznych.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

We wsparciu mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki:
– osoby pracujące (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, osoby prowadzące własną dzielność gospodarczą),
– osoby z wykształceniem maksymalnie średnim,
– osoby w wiek: 25-65 lat,
– zamieszkujące w województwie wielkopolskim.

ZDZ W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIA:

– Bezpłatny udział w 60 godzinnym kursie komputerowym przygotowującym do egzaminu zewnętrznego,
– Wykwalifikowaną kadrę wykładowców,
– Materiały szkoleniowe: podręcznik/skrypt, pendrive, notes, długopis,
– Certyfikat wewnętrzny – potwierdzający ukończenie szkolenia i umożliwiający przestąpienie do egzaminu
zewnętrznego potwierdzającego nabycie kompetencji TIK,
– Certyfikat zewnętrzny (po zdaniu egzaminu zewnętrznego) – potwierdzający nabycie kompetencji TIK.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ:

– Grupy szkoleniowe – 8-12 os.,
– Ilość godzin przypadająca na 1 grupę: 60 godz. dydaktycznych,
– Każde szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym,
– Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – 4-6 godz. dydaktycznych/1 dzień.

FORMA EGZAMINU – CERTYFIKACJA:

– Egzaminy zewnętrzne – przeprowadzane przez zewnętrzną komisję egzaminacyjną (bezstronna komisja powołana przez projektodawcę – zewnętrzni egzaminatorzy).

Stopka EFS