Slide background

Zdobądź nowy zawód!
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Zbrojarz

Montuje ze stali zbrojeniowej szkielety konstrukcji żelbetowych, prowadzi proces montażu zbrojeń prefabrykatów żelbetowych oraz wykonuje prefabrykaty zbrojeń transportowane na plac budowy; posługuje się narzędziami i urządzeniami takimi jak: nożyce, gilotyny, giętarki, szlifierki, spawarki, kleszcze, klucze, młotki itp.

Zadania zawodowe:

 • czytanie rysunków technicznych;
 • pobieranie prętów zbrojeniowych i drutu wg rodzaju, wielkości przekroju i długości;
 • prostowanie, cięcie, gięcie prętów zgodnie z dokumentacją;
 • łączenie drutem lub spawanie i mocowanie prętów w przestrzeni;
 • łączenie i mocowanie w przestrzeni: siatek, drabinek, blach węzłowych, strzemion, rur, haków, uchwytów itp.;
 • montowanie w konstrukcjach żelbetowych zbrojeń lub zbrojeń prefabrykowanych w deskowaniu wypełnianych następnie betonem;
 • montowanie zbrojeń o konstrukcji nośnej szkieletowej w belkach ściennych, schodach spiralnych itp.;
 • montowanie zbrojeń ram jedno- i wielokondygnacyjnych, bunkrów, silosów, fundamentów pod maszyny i innych;
 • montowanie i układanie zbrojeń w formach prefabrykatów takich jak: słupy, belki, płyty, biegi schodów, podkłady kolejowe i tramwajowe itp.

Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej

Kursy zawodowe z zakresu technologii budowlanych

 • Blok ogólny (obowiązkowy):

  • BHP
  • Technologia
  • Materiałoznawstwo
  • Rysunek zawodowy
  • Kosztorysowanie (również komputerowe)
 • Tematyka skorelowana:

  • Kosztorysowanie komputerowe w budownictwie
  • Kalkulacje zawodowe i kosztorysowanie w MS-Excel
  • Projektowanie 2-wymiarowe w AUTO CAD
  • Budowanie profesjonalnych ofert i promocja działalności

Test egzaminacyjny

 • Część teoretyczna – pisemny egzamin testowy przeprowadzony na zakończenie kursu
 • Część praktyczna – umiejętności praktyczne będą oceniane systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny cząstkowe)

Cena

Cena jednego kursu od 1360,00zł.
Proponujemy korzystne połączenia kursów:

 • Blok ogólny – obowiązkowy
 • 1 kurs – od 1360,00zł
 • 2 kursy – od 1789,00
 • 3 kursy – od 1950,00
 • 4 kursy – od 2200,00

Odpłatność za szkolenie płatna w max 3 ratach (50%, 25%, 25%). Terminy płatności ustalamy w momencie zapisu na szkolenie. Wystawiamy faktury VAT.

Termin

Średnio 1 kurs na kwartał, 4 kursy rocznie.
Grupy zlecone – terminy ustalane indywidualnie.

Grupy zlecone

Cena kalkulowana zależnie od wielkości grupy (do 20 osób), terminy ustalane indywidualne.

Zgłoszenia indywidualne

Przyjmujemy zapisy ustawicznie, średnio 1 kurs / kwartał