ADMINISTRACJA BIURO

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

NAJBLIŻSZE TERMINY:

Kursy w ofercie

Zapraszamy zainteresowane osoby do udziału w kursach

Zdobądź poszukiwany rynkowo zawód i uprawnienia.

Twój certyfikat

DOKUMENTY

  • Badania lekarskie
  • Książeczka zdrowia
  • Formularz jakiś tam
  • Dyplom z certyfikatem

Wózki jezdniowe podnośnikowe

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
(uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)