Slide background

Zdobądź nowy zawód!
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Brukarz

Brukuje, naprawia, rozbiera nawierzchnie ulic, placów, dróg, chodników, skarp i przejazdów.

Zadania zawodowe:

 • zapoznawanie się z dokumentacją techniczną;
 • ocenę i segregację kamienia, cegły klinkierowej, płyt kamienno-betonowych i kostki betonowej, z uwzględnieniem łupliwości, ścieralności i ciężaru właściwego;
 • gromadzenie i dobieranie żwiru, piasku, tłucznia i odpowiednie ich składowanie;
 • wyznaczanie profili podsypek i wszelkiego rodzaju nawierzchni za pomocą krzyży niwelacyjnych, łat z poziomicami itp.;
 • zabezpieczanie i oznakowanie miejsca robót;
 • transport i rozmieszczanie materiałów w obrębie stanowiska pracy;
 • ustawianie pod sznur bloków obramowujących nawierzchnię;
 • niwelowanie terenu, wykonywanie wykopu lub nasypu;
 • układanie podkładu pod bruk, ubijanie podkładu i nawierzchni ręczne lub mechaniczne, wiązanie i spoinowanie;
 • układanie nawierzchni wszelkiego rodzaju wg ustalonego wzoru z kamienia, klinkieru, bloków kamienno-betonowych;
 • brukowanie powierzchni skarp, rozjazdów tramwajowych i przejazdów kolejowych;
 • wykonywanie nawierzchni mozaikowych;
 • obmiar robót drogowych;
 • naprawianie i konserwowanie sprzętu.

Centrum Szkolenia Kadry Budowlanej

Kursy zawodowe z zakresu technologii budowlanych

 • Blok ogólny (obowiązkowy):

  • BHP
  • Technologia
  • Materiałoznawstwo
  • Rysunek zawodowy
  • Kosztorysowanie (również komputerowe)
 • Tematyka skorelowana:

  • Kosztorysowanie komputerowe w budownictwie
  • Kalkulacje zawodowe i kosztorysowanie w MS-Excel
  • Projektowanie 2-wymiarowe w AUTO CAD
  • Budowanie profesjonalnych ofert i promocja działalności

Test egzaminacyjny

 • Część teoretyczna – pisemny egzamin testowy przeprowadzony na zakończenie kursu
 • Część praktyczna – umiejętności praktyczne będą oceniane systematycznie w czasie prowadzonych zajęć (oceny cząstkowe)

Cena

Cena jednego kursu od 1360,00zł.
Proponujemy korzystne połączenia kursów:

 • Blok ogólny – obowiązkowy
 • 1 kurs – od 1360,00zł
 • 2 kursy – od 1789,00
 • 3 kursy – od 1950,00
 • 4 kursy – od 2200,00

Odpłatność za szkolenie płatna w max 3 ratach (50%, 25%, 25%). Terminy płatności ustalamy w momencie zapisu na szkolenie. Wystawiamy faktury VAT.

Termin

Średnio 1 kurs na kwartał, 4 kursy rocznie.
Grupy zlecone – terminy ustalane indywidualnie.

Grupy zlecone

Cena kalkulowana zależnie od wielkości grupy (do 20 osób), terminy ustalane indywidualne.

Zgłoszenia indywidualne

Przyjmujemy zapisy ustawicznie, średnio 1 kurs / kwartał