Szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy – potwierdzające kwalifikacje zawodowe kierowcy – wpis do prawa jazdy kod 95

SZKOLENIE OKRESOWE – 35 godzin w dowolnym tempie.

Sam ustalasz indywidualne terminy swojego szkolenia okresowego. Tutaj to Ty decydujesz, czy zakończysz SZKOLENIE OKRESOWE w 5 dni czy w miesiąc.

Zgłoszenia – terminy: tel. 62 767 40 88, e-mail: zdz@zdz.kalisz.pl

Kierowca wózków jezdniowych (widłowych) z mechanicznym napędem podnoszenia

Operator wózka widłowego.

Zakres tematyczny kursu obejmuje wiadomości o dozorze technicznym, klasyfikację, budowę i eksploatację wózków, wiadomości z zakresu BHP oraz naukę jazdy i manewrowania. Po ukończeniu szkolenia następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną, powołaną przez właściwy organ dozoru technicznego. Zobacz więcej