Terminarz kursów

Ostatnia szansa umożliwiająca uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, poprzez ukończenie kursów kwalifikacyjnych.
W związku z powyższym zapraszamy nauczycieli na kursy kwalifikacyjne, realizowane na
dotychczasowych zasadach.

Rozpoczęcia kursów marzec 2015 r.

Na życzenie organizujemy szkolenia na zaproponowane przez Państwo tematy także bezpośrednio
w szkołach/placówkach oświatowych.

Informujemy uprzejmie, że nabór na kursy kwalifikacyjne i doskonalące jest ciągły.

Serdecznie zapraszamy!