Akademia CNC

Zakład Doskonalenia Zawodowego tworzy wyspecjalizowane Centrum Szkoleniowe – CNC Akademia.

Szkolenia organizowane w nowoczesnym laboratorium komputerowym wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie symulacyjne do nauki obsługi, programowania i projektowania CAD/CAM/CAE. Szkolenia praktyczne realizowane na obrabiarkach CNC.

terminy:

Generated by wpDataTables

Zakres szkoleń i uprawnień:

Obsługa i programowanie obrabiarek CNC
– Operator CNC – poziom podstawowy

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego działania w zakresie obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. W ramach kursu realizowane są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.

Obsługa i programowanie obrabiarek CNC –
Operator CNC – poziom średniozaawansowany

Celem kursu jest nabycie umiejętności obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. W ramach kursu realizowane są zajęcia praktyczne na obrabiarkach.

Projektowanie procesów technologicznych
– technolog CNC

Szkolenia kierowane jest dla osób pracujących przy maszynach sterowanych numerycznie. Jego podstawowym celem jest stworzenie w pełni profesjonalnego i świadomego pracownika – technologa mogącego zaprojektować pełen proces technologiczny. Dla uzyskania jak najlepszych efektów od kandydatów wymagana jest podstawowa wiedza związana z obsługą komputera pełna znajomość tematyki z zakresu obróbki skrawaniem oraz minimum podstawowa wiedza z zakresu programowania maszyn sterowanych numerycznie. 

Projektowanie CAD – NX – poziom podstawowy

Celem kursu jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie projektowania CAD – NX – narzędzia do modelowania bryłowego i powierzchniowego.

Projektowanie CAD - NX – poziom zaawansowany

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego działania w zakresie projektowania CAD – NX. Kurs skierowany jest do osób, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu jednego z najbardziej uniwersalnych narzędzi do tworzenia rysunków technicznych oraz badania połączeń i wytrzymałości projektowanych elementów.

Projektowanie CAD - CATIA V5 – poziom podstawowy

CATIA jest czołowym produktem Dassault Systemes oraz światowym liderem w dziedzinie wirtualnego projektowania. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tego programu.

Programowanie CAM – Edgecam – poziom podstawowy

Kurs kierowany jest dla osób, które pragną poznać jedno z najpopularniejszych narzędzi do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie na podstawie gotowych rysunków CAD.

Programowanie CAD/CAM – NX – poziom podstawowy

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego działania w zakresie projektowania CAD/CAM – NX. Od kandydatów wymagana jest wiedza z zakresu podstaw obsługi środowiska Windows oraz podstawowa wiedza techniczna.

Programowanie CAD/CAM – NX – poziom zaawansowany

Celem kursu jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie projektowania CAD/CAM – NX. Od kandydatów wymagana jest podstawowa wiedza związana z obsługą komputera, podstawowa wiedza techniczna oraz ukończenie kursu lub posiadanie podstawowej wiedzy z oprogramowania NX.

Rysunek techniczny - czytanie i interpretacja

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie czytania i rozumienia rysunku technicznego oraz wykorzystywania go podczas prac budowlanych.

Dokumentacja techniczna - czytanie i interpretacja

Celem kursu jest wzrost wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie czytania i interpretacji dokumentacji technicznej oraz nabycie kompetencji do łatwiejszej i bardziej rzeczowej komunikacji z klientem / dostawcą.

Język angielski techniczny

Celem kursu jest nauka podstawowych słów z zakresu języka angielskiego w branżach technicznych. Kurs stanowi nie tylko doskonałe uzupełnienie i podniesienie poziomu języka ogólnego, ale także zapoznanie z szerokim zakresem słownictwa technicznego 

Podstawy metrologii warsztatowej

Celem kursu jest nabycie wiedzy z zakresu metrologii warsztatowej oraz przygotowanie do samodzielnego wykonywania pomiarów warsztatowych w oparciu o rysunek techniczny.

Podstawy obróbki cieplnej

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie obróbki cieplnej. Od kandydatów wymagana jest ogólna wiedza techniczna.

Podstawy materiałoznawstwa

Celem kursu jest zdobycie podstawowej i zaawansowanej wiedzy z zakresu materiałoznawstwa metali, ich stopów oraz jej praktyczne wykorzystanie w warunkach produkcyjnych.