Slide background

Zdobądź uprawnienia od 1kV

Uprawnienia elektroenergetyczne grupa: 1, 2 i 3 – Terminy egzaminów

Egzamin weryfikacyjny – Eksploatacja i dozór urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych – grupa 1, 2 i 3

Planowany termin kursu: 18.02.2020 r.

Planowane terminy egzaminu kwalifikacyjnego dla wszystkich grup:

26 lutego 2020 r. (środa) – godz. 12:00

Cena egzaminu:
225,00 zł. – cena obejmuje 1 egzamin E lub D. W przypadku egzaminu w zakresie uprawnień E i D należy doliczyć dodatkowo kwotę egzaminu w wysokości: 225,00 zł.

Cel egzaminu:
Uzyskanie uprawnień – sprawdzenie kwalifikacji w zakresie eksploatacji „E” i dozoru „D” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – grupa 1, 2 i 3.
Grupa 1 – urządzenia elektryczne Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną (E i/lub D):
– Sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV,
– Zespoły prądotwórcze,
– Urządzenia elektrotermiczne,
– Elektryczne sieci oświetlenia ulicznego,
– Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym,
– Aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.
Grupa 2 – urządzenia ciepłownicze Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne (E i/lub D):
– Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe,
– Sieci i instalacje cieplne,
– Wymienniki ciepła,
– Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
– Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy,
– Sprężarki.
Grupa 3 – urządzenia gazowe Urządzenia, instalacje i sieci gazowe (E i/lub D):
– Sieci gazowe rozdzielcze,
– Urządzenia i instalacje gazowe,
– Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych.

Miejsce egzaminu: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu – ul. Skalmierzycka 2a
Komisja Egzaminacyjna: Komisja Kwalifikacyjna ZDZ – nr 374 – powołana przez prezesa URE

Sprawdzenie kwalifikacji w zakresie Eksploatacji – Dozoru (Rozporządzenie Min. Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 Dz. U. Nr 89 poz. 1184 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189)