Kadry, Płace, ZUS, HR, Prawo Pracy

Kursy odbywają się w trybie ciągłym, jednak na duże zainteresowanie prosimy o zapisy telefoniczne lub poprzez formularz.

Najbliższe terminy:

Generated by wpDataTables

Zapraszamy na szkolenia
Kadry, Płace, ZUS, HR, Prawo Pracy

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej z zakresu elektronicznej obsługi kadr i płac w firmie wraz z programem Płatnik ZUS.
Jest przygotowany zarówno dla osób chcących zostać pracownikami kadrowo – płacowymi jak i dla osób pracujących na co dzień na innych stanowiskach związanych z kadrami, płacami i księgowością.
Duży nacisk jest skoncentrowany na elektronicznej obsłudze działu kadr i płac w pakiecie Symfonia, programach Płatnik oraz MS-Excel.
Istotny jest także spory blok wiadomości teoretycznych z zakresu kadr i płac oraz ubezpieczeń społecznych włączony w program kursu podczas którego słuchacz zapoznaje się z obowiązującymi przepisami i procedurami regulującymi funkcjonowanie kadr i płac.

Całość kursu w laboratorium komputerowym, każdy słuchacz posiada odrębne stanowisko pracy z komputerem. Rzutnik multimedialny obrazujący poznane zagadnienia.

Podobny program kursu realizowany był podczas szkoleń w ramach projektów finansowanych z EFS:

  • „Znajomośc technik IT źródłem sukcesów przedsiębiorstw/ IT-@kademia”,
  • IT Przewodnik I
  • IT Przewodnik II

które pozwoliły przeszkolić ponad 150 zadowolonych i pracujących w zawodzie osób.

Kurs trwa 80 godz i będzie zrealizowany podczas 8 lub 16 spotkań
w trybie weekendowym lub popołudniowym.

W programie:

Tematykagodz.
Prawo pracy8
Kadry8
Płace16
HR8
Symfonia Kadry8
Symfonia Płace8
ZUS, Płatnik ZUS16
MS Excel w zastosowaniach kadrowo-płacowych8

Koszt uczestnictwa:

Kadry, Płace, ZUS, HR, Prawo Pracy

80 godzin930 PLN

DOKUMENTY