Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

Kurs zostanie zrealizowany wg programu ramowego „Kursu kwalifikacyjnego dla oświatowej kadry kierowniczej” MEN, Warszawa –sierpień 1999.

Naboru dokonuje się spośród dyrektorów, wicedyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli spełniających wymogi kwalifikacyjne zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r.
Warunkiem ukończenia kursu będą:

 • aktywny udział we wszystkich zajęciach
 • zaliczenie praktyk
 • napisanie i obrona pracy dyplomowej
 • obecność na wszystkich zajęciach praktycznych przy dopuszczalnej (usprawiedliwionej) absencji sięgającej maksymalnie 10% czasu trwania zajęć dydaktycznych
 • zdanie egzaminów z następujących przedmiotów:
  • Zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki
  • Kierowanie i administrowanie placówką oświatową
  • Projektowanie programu placówki oświatowej

Liczba godzin: 210

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS (DzU z 2009 r. nr 200 poz. 1537)

Koszt : 1500,00 zł