Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kurs zostanie zrealizowany według „Programu ramowego kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu”, MEN- Warszawa, sierpień 1993r.

1. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli (instruktorów) praktycznej nauki zawodu bez kwalifikacji pedagogicznych

2. Warunkiem ukończenia kursu będzie:
• przygotowanie prac kontrolnych z przedmiotów zawartych w programie nauczania

Liczba godzin: 150

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS (DzU z 2003r., nr 84, poz.779)

Koszt : 700 zł