Slide background

Zdobądź nowy zawód!
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Kursy dla operatorów koparko-ładowarki oraz wózka jezdniowego

Rozpoczęcie 14.02.2022r.,  04.03.2022 r.
Zapisy zdz@zdz.kalisz.pl

Operator koparko-ładowarki

Operator koparko-ładowarki to osoba obsługująca maszynę do robót ziemnych. Bardzo często jest jednocześnie operatorem koparki i spycharki, ponieważ oferowane na rynku kursy łączą w sobie możliwość uzyskania uprawnień na te typy pojazdów. Osoba zatrudniona w tym zawodzie pracuje najczęściej na budowach obiektów i dróg albo w składach materiałów sypkich, gdzie koparko-ładowarka służy do wykonywania czynności przeładunkowych.

Praca na stanowisku operatora koparko-ładowarki nie jest skomplikowana, jednak dobrze, aby kandydaci, chcący pracować w tym zawodzie mieli odpowiednie predyspozycje – byli odpowiedzialni, spostrzegawczy i umiejący ocenić ewentualne ryzyko.

Cel kursu: Przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w zakresie III. klasy uprawnień

Czas trwania: 134 godz.

Informacje uzupełniające: Egzamin przed Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

 

 

Kierowca wózków jezdniowych (widłowych) z mechanicznym napędem podnoszenia

Operator wózka widłowego.

Zakres tematyczny kursu obejmuje wiadomości o dozorze technicznym, klasyfikację, budowę i eksploatację wózków, wiadomości z zakresu BHP oraz naukę jazdy i manewrowania. Po ukończeniu szkolenia następuje sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną, powołaną przez właściwy organ dozoru technicznego.

Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem zaświadczenia, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym RP.

 

Tel. kom. 662 318 947

Michał Biały: michal.bialy@zdz.kalisz.pl

Jerzy Poprawa:

j.poprawa@zdz.kalisz.pl