Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Mój uczeń choruje

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich nauczycieli i wychowawców zainteresowanych problematyką postępowania z uczniem chorującym na epilepsję lub cukrzycę

Cele kursu:
• wyposażenie uczestników w wiedzę na temat etiologii, epidemiologii, patomechanizmu, przebiegu epilepsji i cukrzycy
• wyposażenie uczestników w wiedzę pozwalającą w sposób odpowiedzialny sprawować opiekę nad dzieckiem epileptycznym lub cukrzycowym
• wyposażenie uczestników w materiały pozwalające na przeprowadzenie zajęć przybliżających uczniom wiedzę na temat w/w schorzeń, co powinno służyć procesowi integracji grupy z osobą chorą

Liczba godzin: 20

Koszt : 200 zł