Najbliższe terminy:

Generated by wpDataTables

Ośrodek Kształcenia Archiwistów

Ośrodek Kształcenia Archiwistów prowadzony jest w ścisłej współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu.

Zakład Doskonalenia Zawodowego Ośrodek Kształcenia Archiwistów w Poznaniu uprzejmie informuje, że organizuje  kursy archiwalne I i II  stopnia dla  pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych  lub składnicy akt w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją.

Nasz Ośrodek  na bieżąco przeprowadza takie kursy z częstotliwością  co  2 –3 miesiące.

Ośrodek Kształcenia Archiwistów w Poznaniu działalność szkoleniową prowadzi od  ponad 40 lat, obecnie posiadamy certyfikat jakości ISO: 9001;2015. Dysponujemy odpowiednimi programami nauczania, wysokokwalifikowaną i doświadczoną kadrą wykładowców, licznymi pomocami dydaktycznymi i podręcznikiem „Archiwistyka praktyczna dla archiwistów zakładowych’

Kursy archiwalne I stopnia trwają 50 godzin lekcyjnych, kosztują 1700 złotych od jednego uczestnika i  odbywają się w godzinach dopołudniowych  w dni robocze.

Kursy archiwalne II stopnia trwają 54 godziny lekcyjne, kosztują 1800 złotych od jednego uczestnika i odbywają się w godzinach dopołudniowych w dni robocze.

Opłatę za kurs należy dokonać 14 dni po otrzymaniu Faktury VAT na konto Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Opłata jest zwolniona z podatku VAT.

Każdy uczestnik kursu,  w ramach tej opłaty otrzyma  w/w podręcznik, materiały potrzebne do przeprowadzenia ćwiczeń oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu, uprawniające do prowadzenia archiwum zakładowego lub składnicy akt.

W celu zakwalifikowania uczestnika na kurs, należy przesłać zgłoszenie  w formie pisemnej lub emailem na adres Ośrodka./ wzór zgłoszenia/  Zgłoszenia przyjmujemy także telefonicznie.

O terminie rozpoczęcia kursu powiadomimy odrębnym pismem.

Informacje i zapisy:
Centrum Kształcenia ZDZ
Ośrodek Kształcenia Archiwistów
ul. por. Janiny Lewandowskiej 41/43, 61 – 744  Poznań
tel.(fax) 061 852 72 50