Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Studia podyplomowe – Przygotowanie pedagogiczne

Cel:

Studia te umożliwiają uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki ogólnej i metodyki szczegółowej w powiązaniu z kierunkiem studiów i praktyką pedagogiczną. Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje pedagogiczne do pracy w zawodzie nauczyciela.
Absolwenci otrzymują „Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy” (zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania).

Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych, niezbędnych do pracy nauczycielskiej. Studia obejmują przedmioty psychologiczne i pedagogiczne, dydaktykę przedmiotową, przedmioty uzupełniające oraz praktykę pedagogiczną.

Wymagania od kandydata:

Ukończone studia wyższe.

Czas trwania:

3 semestry, 300 godzin (w tym zajęcia w formie e-learningu), 150 godzin praktyk.

Realizacja zajęć:

Zajęcia w systemie weekendowym, (w tym zajęcia w formie e-learningu).

Koszt studiów:

2.600,00 zł. (możliwa płatność w 10 ratach po 260,00 zł.), + wpisowe 200 zł.

PROMOCJA – 2.400,00 zł. przy jednorazowej wpłacie do 30.10.2020 r. + wpisowe 200 zł.

Rozpoczęcie studiów:

24 października 2020 r. – godz. 9:00, Planowany termin zakończenia – lipiec 2021 r.

Kontakt:

studiapodyplomowe@zdz.kalisz.pl

tel. 662 318 947