Slide background

Bezpieczeństwo
w transporcie

Zapraszamy na szkolenia transportowe!

W ofercie szkolenia dla spedytorów, kierowców, magazynierów

W ramach szkoleń współpracujemy z takimi jednostkami jak Urzędem Dozoru Technicznego, Instytutem Transportu Samochodowego, Urzędem Marszałkowskim w zakresie szkoleń ADR, CPC, Operatorów i konserwatorów urządzeń poddozorowych.

Zapraszamy na szkolenia:

  • okresowe dla kierowców zawodowych – 35h w dowolnym tempie.
  • ADR
  • Certyfikat Kompetencji Przewoźnika
  • i wiele innych wedle potrzeb branży transportowej