Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Szkolenie na temat awansu zawodowego nauczycieli

Szkolenie adresowane jest do pracowników kadr i administracji szkół i placówek

1. Program szkolenia:
• Podstawy prawne
• Awans zawodowy nauczycieli

2. Plan rozwoju zawodowego, zadania dyrektora szkoły i opiekuna stażu
• Zasady i przebieg postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego

3. Liczba godzin: 8

4. Koszt : 70 zł