Kierowca

obrazek strony ADR

Kursy przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) podstawowy + spec. w cysternach + kl. 1; informacja, zapisy – Michał Biały 662-318-947

Rodzaj szkolenia w ramach kursu ADR początkowego:

  • szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
  • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
  • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
  • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • ukończone 21 lat,
  • prawo jazdy kat. B lub kat. C (przewóz w cysternach),

Sposób sprawdzenia wiedzy: Egzamin zewnętrzny przed komisją, powołaną przez marszałka województwa,

Wydawane dokumenty: Zaświadczenie ADR (ważne przez okres 5 lat)

Zgłoszenia – terminy – informacje: tel. 662 318 947, 62 767 40 88, e-mail: zdz@zdz.kalisz.pl

Zobacz więcej

Szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy – potwierdzające kwalifikacje zawodowe kierowcy – wpis do prawa jazdy kod 95

SZKOLENIE OKRESOWE – 35 godzin w dowolnym tempie.

Sam ustalasz indywidualne terminy swojego szkolenia okresowego. Tutaj to Ty decydujesz, czy zakończysz SZKOLENIE OKRESOWE w 5 dni czy w miesiąc.

Zgłoszenia – terminy: tel. 62 767 40 88, e-mail: zdz@zdz.kalisz.pl