Szkoła gimnazjalna

Inspiracje plastyczne

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i świetlic, którzy z wykształcenia nie są plastykami a w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą wykorzystują działania plastyczne i chcą zdobyć podstawową wiedzę i inspirację do działań twórczych. Zobacz więcej