Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Terapia dziecka z autyzmem

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli placówek szkolnictwa specjalnego, nauczycieli klas integracyjnych, logopedów, psychologów klinicznych, lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy pediatrów.

Cele kursu:

cel ogólny: opanowanie podstawowych umiejętności w pracy z dzieckiem z autyzmem.

cele szczegółowe:
osoba kończąca kurs nabędzie podstawową wiedzę dotyczącą charakterystyki dziecka z autyzmem, przyczyn tego zaburzenia oraz jego definicje, kursant pozna także podstawy teoretyczne terapii opartej o teorię uczenia się,

zapoznanie się ze strategiami pracy nad trudnymi zachowaniami, w tym nad zachowaniami rutynowymi, agresywnymi, autoagresywnymi,,

zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących oceny stanu wyjściowego dziecka, pracy nad rozwojem mowy oraz samodzielnego spędzania czasu wolnego.

Liczba godzin: 45
Koszt: do uzgodnienia