Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Tradycje świąteczne w muzyce i plastyce

Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli i wychowawców wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Cel:
• Wyposażenie uczestników w umiejętności wykonywania nietradycyjnych ozdób choinkowych, kart świątecznych, itd.
• Wyposażenie uczestników w umiejętności wykonywania kolęd i pastorałek
• Wyposażenie uczestników w umiejętności zorganizowania z uczniami i wychowankami wigilii, będącej niezapomnianym przeżyciem integrującym zespół

Liczba godzin: 60

Koszt : 400 zł