Slide background

Nowoczesna baza dydaktyczna

Trening umiejętności wychowawczych

Odbiorcami szkolenia są nauczyciele – wychowawcy

Cele:
• Budowanie efektywnych relacji z innymi
• Rozumienie motywów postępowania innych osób
• Wskazanie potrzeb i interesów różnych jednostek
• Umiejętność motywowania rodziców i uczniów do wspólnej pracy

Liczba godzin: 20

Koszt : 140 zł